Nove EU sankcije stupile na snagu

Nove EU sankcije stupile na snagu
EU - Ruska Federacija
izvor grafike: www.agra-net.net/agra/foodnews

Zbog nastavka pogoršanja situacije u istočnom dijelu Ukrajine i izostanka de-eskalacije Europska unija usvojila je novi paket restriktivnih mjera kojima se produbljuju već postojeće sankcije prema Rusiji u četiri područja: financijske usluge i pristup tržištu kapitala, obrambeni sektor, proizvodi dvojne namjene i osjetljive tehnologije na području iskorištavanja nafte. Također, usvojene su mjere zamrzavanja imovine i zabrane putovanja osobama i subjektima odgovornima za destabilizaciju istočne Ukrajine.

Produbljene i pooštrene su financijske usluge i pristup tržištu kapitala ruskim tvrtkama. EU državljani i tvrtke ne mogu davati zajmove i kredite za pet ruskih banka u vlasništvu države. Zabranjena je trgovina novim obveznicama, glavnicama ili drugim financijskim instrumentima s tim bankama s rokom dospijeća nakon 30 dana.

Zabranjeno je financiranje dugova trima obrambenim kompanijama i trima energetskim kompanijama u odnosu na trgovinu njihovim obveznicama i glavnicama s rokom dospijeća nakon 30 dana. Zabrana uključuje i pružanje usluga posredovanja vezanih na izdavanje ovih financijskih instrumenata.

Zabrana izvoza robe dvojne namjene i tehnologije za vojnu uporabu u Rusiji je proširena i uključuje popis devet mješovito obrambenih tvrtki koje ne smiju primati proizvode s dvojnom namjenom iz EU.    

Zabranjeno je pružanje usluga potrebnih za istraživanje i proizvodnju nafte iz dubokih voda, traženje i proizvodnju nafte na arktičkom području ili za projekte dobivanja nafte iz škriljevca u Rusiji.

Mjere zabrane putovanja i zamrzavanja imovine uvedene su za 24 osobe odgovorne za destabilizaciju istočne Ukrajine, uključujući novo vodstvo u Donbassu, vladu Krima i ruske donositelje odluka i oligarhe.

Ukupan broj osoba stavljenih na sankcijski popis zabrane putovanja je 119 osoba, dok 23 subjekta ostaju pod mjerom zamrzavanja imovine u EU. Nadalje, pravna osnova za stavljanje na popis je proširena i omogućeno je nametanje mjera zamrzavanja imovine i zabrane putovanja za osobe i subjekte ili tijela koja obavljaju poslove separatističkim skupinama iz regije Donbass. 

Mjere ograničavanja stalno se preispituju posebno vodeći računa o njihovu učinku i situaciji na involviranom području.

Tekst odgovarajuće Odluke Vijeća EU (ODLUKA VIJEĆA 2014/659/ZVSP od 8. rujna 2014. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini) te pripadajući popis pravnih osoba, subjekata ili tijela na koje se nove mjere odnose dostupni su na http://www.mvep.hr/files/file/2014/140912-odluka-vijeca-eu-2014-659-zvsp.pdf.

Izvor: MVEP

Podijeli
li
0