Nova Delegirana Uredba Komisije 2022/1

Nova Delegirana Uredba Komisije 2022/1
Trgovinska politika

U petak, 7. siječnja 2022. godine na snagu je stupila nova delegirana Uredba Komisije 2022/1.

Obavještavamo o novoj Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2022/1 оd 20. listopada 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa robe s dvojnom namjenom i izmjenama Uredbe Vijeća (EU) 821/2021 objavljenog 6. siječnja 2022. godine u Službenom listu EU-a. Europska Komisija ažurira Prilog I svake godine nakon promjena kontrolnih popisa koje su dogovorili relevantni multilateralni režimi kontrole izvoza. Uslijed situacije uzrokovane s korona virusom izmjene u novoj Delegiranoj Uredbi su većinski uredničke.

Nova delegirana Uredba Komisije 2022/1 stupila je na snagu 7. siječnja. 2022. godine.

Objavljen je i novi Korelacijski popis tarifnih oznaka prema Integriranoj tarifi EU (TARIC) vezano na kontrolne oznake robe s dvojnom namjenom prema Prilogu Uredbe (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća koji možete pronaći na sljedećem linku.

Više informacija o primjeni Uredbe (EU) 2021/821 i kontroli izvoza u RH možete pronaći na sljedećem linku.

 

Podijeli
li
0