Najava poziva: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga (R&D)

Najava poziva: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga (R&D)
MINGO logo

Objavljena je najava poziva "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja" koji će biti financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. Nadležno tijelo poziva bit će Ministarstvo gospodarstva.

Prihvatljivi prijavitelji poziva bit će mikro, mala srednja i velika poduzeća za istraživanje i širenje znanja koja doprinose u provedbi istraživanja i razvoja.

Javna objava poziva očekuje se u trećem kvartalu 2015. godine.

Više o najavi poziva i potrebnoj dokumentaciji na: www.mingo.hr


VIŠE O:

Sažetak: Javni poziv provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija „Specifičnog cilja 1.b.1 „Novi proizvodi i usluge koji kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) „; Operacije 1.b.1.1.„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Za dodjelu potpora iz ovog Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su  sredstva u iznosu od 760.000.000,00 HRK (100.000.000,00 EUR). Sredstva su osigurana temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020 iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja osigurat će se od strane korisnika što će se provjeravati tijekom postupka ugovaranja i provedbe projekta.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 190.000,00 HRK (25.000,00 EUR).

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku ovomu okviru ovog Poziva iznosi 57.000.000,00 HRK (7.500.000,00 EUR).

Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.

Potpore će se dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske kroz:

a)      potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora,

b)      regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.

Podijeli
li
0