Nacionalni infrastrukturni plan Velike Britanije i Sjeverne Irske

Nacionalni infrastrukturni plan Velike Britanije i Sjeverne Irske
Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske

Vlada UK je u prosincu 2014. godine objavila je izviješće o napretku ispunjavanja dugoročnih strateških infrastrukturnih projekata, kao i sveobuhvatni plan do 2020. godine.

Visoko kvalitetna infrastruktura je esencijalna za rast produktivnosti, stoga je realizacija "The National Infrastructure Plan 2014 (NIP)" na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini ključna za Vladin dugoročni gospodarski plan.  

NIP identificira više od 2.500 različitih projekata ili programa koji su do sada isporučeni, te po prvi put daje pregled plana razvoja ključnih infrastrukturnih sektora do 2020. godine.

Posebno je interesantan dodatak "Top 40 priority infrastructure investments", koji daje detaljan pregled trenutnog stanja ulaganja u 40 prioritetnih projekata u privatnom i javnom sektoru koje je Vlada predložila 2013.godine, a čija je realizacija planirana do 2020. godine. Za svaki projekt je naveden opis i obrazloženje izbora, trenutno stanje, izvor financiranja, vrijednost, te početak i završetak gradnje."

Sve dokumente možete preuzeti na poveznici:

https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-plan-2014

Podijeli
li
0