Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota

Rok za podnošenje prigovora je 11. svibanj 2018.

Države članice EU-a imaju mogućnost zatražiti sniženje/ukidanje carina u okviru novog ciklusa tarifnih suspenzija i kvota koje će nakon usuglašavanja država članica i EK te propisane procedure stupiti na snagu 1.1.2019.

Postoji mogućnost ulaganja prigovora na zahtjeve u slučaju da navedenu robu proizvode. Naime, ako se roba za koju je zatražena suspenzija ili kvota proizvodi u nekoj od država članica EU-a,  ta je država članica u mogućnosti uložiti prigovor te onemogućiti odobrenje tarifne suspenzije ili kvote.

Prigovor se podnosi Ministarstvu vanjskih i europskih poslova elektroničkim putom na obrascima  na hrvatskom i na engleskom jeziku (koje možete pronaći u nastavku)

[dokument1]

[dokument2]

[dokument3]


na e-mail adrese: nada.mincic@mvep.hr  i/ili tonko.dolezal@mvep.hr

Krajnji rok za podnošenje prigovora je 11. svibanj 2018.

 

Napominjemo da lista nije prevedena na hrvatski jezik s obzirom da je u pitanju radni materijal podložan daljnjim izmjenama. U listi su navedene tarifne oznake, opis robe, mjera koja se traži - suspenzija (S) - odnosi se na neograničene količine ili kvota (Q) -  količina i razdoblje, radi li se o novom zahtjevu (New) ili izmjeni (Amendment), država članica koja je podnijela zahtjev te država članica koja se tome protivi.

Podijeli
li
0