Kina proširila primjenu PDV-a na cijelu zemlju

Kina proširila primjenu PDV-a na cijelu zemlju
Kina - zastava(1/2)

Od 1. kolovoza 2013, Kina je primjenu novog pilot projekta porezne reforme proširila na područje cijele zemlje.

Ova reforma podrazumijeva zamjenu dosadašnjeg poreza na promet (poslovni porez - BT) s porezom dodanu vrijednost (PDV) u mnogim industrijama i vrstama usluga, uključujući usluge prijevoza i logistike povezanih usluga.

Kina- stope PDV-a na neke usluge

 Više o novom poreznom režimu možete pronaći na stranicama revizorskih kuća KPMG-a i Deloitte.

IZVJEŠĆE KPMG-a

IZVJEŠĆE  Deloitte-a

PREZENTACIJA KPMG-a – UTJECAJ NA USLUGE PRIJEVOZNIKA I ŠPEDITERA

 

Podijeli
li
0