Javno savjetovanje o reviziji definicije malih i srednjih tvrtki

otvoreno do 6. svibnja 2018. godine

Javno savjetovanje o reviziji definicije malih i srednjih tvrtki
Europska komisija

U tijeku je javno savjetovanje o reviziji definicije malih i srednjih tvrtki koje je otvoreno do 6. svibnja 2018. godine.

Definicija MSP-ova kako je navedena u Preporuci 2003/361/EZ strukturni je instrument za prepoznavanje poduzeća koja se suočavaju s tržišnim neuspjesima i posebnim izazovima zbog svoje veličine te stoga imaju pravo na povlašteni tretman u pogledu javne potpore.

Radi se o općeprihvaćenom instrumentu u politikama EU-a, primjerice u području tržišnog natjecanja (državna pomoć), strukturnih fondova te istraživanja i inovacija (Obzor 2020.). Osim toga, definicija MSP-ova relevantna je i za određene administrativne iznimke u Europi i smanjene naknade, primjerice u pogledu Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH).

Komisija se trenutačno priprema za evaluaciju i moguću reviziju određenih aspekata definicije MSP-ova. Ovo javno savjetovanje dio je tog procesa te će svakom zainteresiranom subjektu omogućiti davanje povratnih informacija o evaluaciji i procjeni učinka definicije MSP-ova.

Poveznica na javno savjetovanje na HR jeziku: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_hr

Podijeli
li
0