Javni poziv Podrška razvoju Centara kompetencija

otvoren od 19.08.2016. do 18.10.2016

Javni poziv Podrška razvoju Centara kompetencija
_

Podrška razvoju Centara kompetencija

Cilj Javnog poziva je poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj Centara kompetencija i provedbu istraživačko-razvojnih projekata poslovnog sektora unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016.-2020. Centri kompetencija predstavljaju novu vrstu istraživačke infrastrukture koja je važna za razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i novim tehnologijama. Provedba ovog Javnog poziva doprinijet će povezivanju istraživača s gospodarstvom i olakšati prijenos istraživačkih rezultata u poslovni sektor.

Ukupna vrijednost Javnog poziva iznosi 785.977.500,00 kuna, a odvijat će se kroz dvije faze. U I. fazi (pred-odabir prijavitelja), koja je otvorena do 18. listopada 2016., bit će odabrani prijavitelji koji zadovoljavaju kriterije za prijavu u II. fazi natječajnog postupka.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) – pred-odabir

Status: otvoren od 19.08.2016. do 18.10.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Sažetak: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (sa modalitetom trajnog poziva) za podršku razvoju Centara kompetencija provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 1- Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Investicijski prioritet 1b – Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Specifični cilj 1.b.2. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.

S obzirom na to da se radi o ograničenom postupku kroz Poziv za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv bit će odabrani Prijavitelji koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.


 • DODATAK 1. – Kriteriji koji se moraju ispuniti da bi se dobilo pravo javljanja na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija
 • JAVNI POZIV - za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara                         kompetencija
 • PRIJAVNI OBRAZAC
 • PRILOG 1. - Izjava o nekažnjavanju
 • PRILOG 2. – Smjernice za Sporazum o zajednici prijavitelja
 • PRILOG 3. - Procedura za dobivanje odluke o dodjeli PNI oznake projekta
 • PRILOG 4. - Obvezni sadržaj Strategije istraživanja i razvoja centra kompetencija
 • PRILOG 5. - Akcijski plan za provedbu Strategije istraživanja i razvoja centra  
                     kompetencije
 • PRILOG 6. - Postupak ocjene prijava za iskaz interesa
 • SAŽETAK POZIVA

Izvor: MINGO

Podijeli
li
0