Javni natječaj za dodjelu potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava Grada Zagreba

Javni natječaj za dodjelu potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika
Grb grada Zagreba

Grad Zagreb je na svojim mrežnim stranicama www.zagreb.hr objavio poziv na javni natječaj za dodjelu potpora internacionalizaciji poslovanja malih i srednjih poduzetnika. Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017. u dijelu povezanom s Mjerom 2.6. Potpore internacionaliziranju poslovanja malih i srednjih poduzetnika.

Javni natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. studenoga 2015.

Tekst Javnog natječaja

Obrazac ZDP, traženi format životopisa i izjave pod rednim brojevima 7., 8., 9. i 10. je potrebno preuzeti s web-stranice Grada Zagreba (www.zagreb.hr), ispuniti elektroničkim putem, isprintati (nije potrebno u boji) te dostaviti u papirnatome obliku s originalnim potpisom i pečatom ovlaštenoga zastupnika podnositelja prijave.

Obrazac ZDP mora biti u cijelosti ispunjen (odgovoreno na sva pitanja prema navedenim uputama u obrascu) te nije dopušteno mijenjanje teksta i/ili oblika obojenih polja. Iznimno se dopušta dodati/oduzeti retke, ako je tako u obrascu istaknuto.

Obrazac ZDP
CV-Template_HR
Skupna izjava
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za povezane osobe
Izjava vlasnika obrta o zaposlenosti u obrtu
NKD 2007. – tablica
Vodič za definiciju malih i srednjih poduzetnika
Popis pružatelja savjetodavnih usluga korisnicima potpore


Prijave s naznakom "Zahtjev za dodjelu potpore za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika” se podnose neposredno ili poštom preporučeno na adresu:

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO
10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
Podijeli
li
0