Javni natječaj za dodjelu potpora srednjim i malim poduzetnicima s područja grada Zagreba

Javni natječaj za dodjelu potpora srednjim i malim poduzetnicima s područja grada Zagreba
Grb grada Zagreba

Objavljen je javni natječaj za dodjelu potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika sa sjedištem na području Grada Zagreba.

Predmet i cilj natječaja

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017., u dijelu povezanom s Mjerom 2.6. Potpore internacionaliziranju poslovanja malih i srednjih poduzetnika.

Cilj natječaja je povećanje konkurentnosti za lakši pristup međunarodnome tržištu, povećanje poslovnih rezultata i očuvanje i/ili stvaranje novih radnih mjesta

Korisnici

Podnositelji zahtjeva za dodjelu potpore moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(1) opći uvjeti:

  • spadaju u kategoriju malih i srednjih poduzetnika
  • imaju sjedište na području Grada Zagreba;
  • registrirani su prije 1. siječnja 2015.;
  • u 2015. imaju ostvarene poslovne prihode i rashode;
  • imaju najmanje jednog zaposlenog.

(2) financijski uvjeti:

  • imaju podmirene obveze prema državi;
  • imaju podmirene obveze prema Gradu Zagrebu;
  • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
  • nisu u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi;
  • nisu u postupku stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Stečajnog zakona;

Iznos i intenzitet potpora

Iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti kretat će se od 100.000,00 do 500.000,00 kuna.

Intenzitet potpore koja se može dodijeliti korisniku iznosi 70% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projekta.

Namjena potpora i prihvatljivi troškovi

(1) savjetodavne usluge vezane uz izradu plana pristupa tržištu, izradu izvoznog plana, izradu marketinškog plana, provođenje istraživanja tržišta – prihvatljivi troškovi su troškovi savjetodavnih usluga (najviše do 25% od ukupno prihvatljivih troškova)

(2) marketinške aktivnosti, što uključuje posjećivanje i nastupe na međunarodnim sajmovima, susretima, izložbama i sličnim manifestacijama, pripremu promotivnih materijala, web-stranica, inputa za sajamske kataloge, susrete, izložbe i slične manifestacije te registraciju zaštitnog znaka (“trademark”)

(3) priprema proizvoda/usluga za međunarodno tržište, što uključuje pripremu dokumenata vezanih za proizvod/uslugu (tehnička dokumentacija, specifikacija proizvoda, priručnici za korisnike i slično), prilagođavanje proizvoda/usluga standardima i zahtjevima ciljanog tržišta (pribavljanje certifikata, redizajn proizvoda i slično), izradu uzoraka proizvoda, pravnu pomoć za pripremu ugovora za poslovanje na ciljnom tržištu.

Način prijave

Zahtjevi s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika“ se podnose neposredno ili poštom preporučeno na adresu:

GRAD ZAGREB,
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO
10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

Zahtjev se podnosi na propisanome obrascu i  uz propisanu dokumentaciju u tri primjerka (jedan original i dvije preslike).

 

Tekst Javnog natječaja te prateće obrasce možete naći na poveznici u nastavku

http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=78882

Izvor: www.zagreb.hr

Podijeli
li
0