Održana 27.skupština Hrvatskih izvoznika

22. veljače 2024.godine

Održana 27.skupština Hrvatskih izvoznika
27.skupšina HIZ-a

U četvrtak, 22. veljače 2024.g. održana je 27. redovna skupština HIZ-a na kojoj su članovi Skupštine HIZ-a usvojili Izvješće Predsjednika o radu Udruge za 2023.godinuFinancijsko izvješće udruge Hrvatski izvoznici za 2023.g. 

Na Skupštini Hrvatskih izvoznika, donesena je i odluka kojom su usvajena imenovanja: za zamjenika predsjednika HIZ-a, g. Marinko Došen, predsjednik Uprave AD Plastik d.d., za člana Predsjedništva, gđa. Dorotea Effenberger, predsjednica Uprave TAHOGRAF d.o.o., za članove Upravnog Odbora: g. Vanja Burul, predsjednik Uprave KONČAR-D&ST d.d., g. Mihael Furjan, predsjednik Uprave PLIVA Hrvatska d.o.o., g. Kruno Križan, predsjednik Uprave SELK d.d. i g. Tvrtko Zlopaša, član Uprave DALEKOVOD d.d.

Nakon Skupštine, prof.dr.sc. Marijana Ivanov, glavna makroekonomistica HIZ-a održala je prezentaciju na temu: „Makroekonomsko okruženje i izvoz“, navodeći ključna globalna makroekonomska kretanjima i projekcije referentnih institucija sa naglaskom na europodručje.

Nakon predavanja prof. Ivanov uslijedilo je predstavljanje partnerske asocijacije IFA Croatia, od strane predstavnika: dr.sc.Irena Klemenčić, s Pravnog fakulteta, Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost i odvjetnik Aleksandar Crnković, odvjetničko društvo Crnković i partneri. IFA Croatia je hrvatska podružnica međunarodne udruge "International Fiscal Association", osnovana u srpnju 2023.godine. 

Podijeli
li
0