Izmjena Upute o privremenoj uporabi obračunskog poreza pri uvozu br.6/20

Izmjena Upute o privremenoj uporabi obračunskog poreza pri uvozu br.6/20
Carina

U skladu s izmjenom čl. 71 Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 457/9,35/20, 43/20 i 70/20, Uputa o privremenoj uporabi obračunskog poreza na dodanu vrijednost pri uvozu mijenja se na sljedeći način:

U dijelu 5. ZAVRŠNE ODREDBE prvi stavak mijenja se i glasi:

Ova Uputa primjenjuje se na uvoz dobara obavljen do isteka roka od 6 mjeseci nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, odnosno do 20. rujna 2020. u 24.00 sati.

Podijeli
li
0