Izjave na računu – iznosi u valutama

UGOVORI O SLOBODNOJ TRGOVINI EU – TREĆE ZEMLJE

Izjave na računu  – iznosi u valutama
Carina - novosti(1/2)

Republika Hrvatska je 01.07.2013. postala država članica EU  te  se u trgovini sa trećim zemljama počinje primjenjivati svi Ugovori o slobodnoj trgovini koje je EU zaključila sa trećim zemljama. Ugovorima o slobodnoj trgovini (FTA) Protokolima o podrijetlu propisani su dokazi o podrijetlu koji moraju biti priloženi u EU ili trećoj zemlji radi primjene preferencijalne stope carine. Istim je propisana i mogućost korištenja izjave na računu za vrijednost robe do 6.000 EUR-a, 1.200 EUR-a kad se radi o osobnoj prtljazi putnika i 500 EUR-a kad se radi o malim paketima.

Zbog navedenog  potrebno je znati iznose koji se koriste u nekoj nacionalnoj valuti, a koji odgovaraju iznosima izraženim u eurima.

PREUZIMANJE DOKUMENATA: 

Podijeli
li
0