Investicijski zajam iz sredstava Nacionalnog plana otpornosti i oporavka

Cilj Financijskog instrumenta je poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja.

Prihvatljive namjene zajma su:

• ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.

• obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma

• podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO

KORISNICI INVESTICIJSKOG ZAJMA

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:

- imaju status "subjekta malog gospodarstva" kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ - registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam

- imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj

- imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme

- nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci

- uredno podmiruju postojeća zaduženja - nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

IznosDo 100.000,00 EUR
Kamatna stopa*0,8%
PočekDo 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok otplateDo 10 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranjaZadužnice, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora- De minimis
Namjena- Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
- Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Više informacije možete pronaći u dokumentu u nastavku

Podijeli
li
0