InfoDom kreirao platformu HCM za upravljanje ljudskim potencijalima

InfoDom kreirao platformu HCM za upravljanje ljudskim potencijalima
Goran Marković, član Uprave INFODOM d.o.o.

Na tržištu rada talentirani pojedinci danas su postali strateški resurs, a u suvremenim poslovnim uvjetima ljudi i znanje ključni su izvori konkurentske prednosti. Time je i upravljanje talentima postalo važnim čimbenikom uspješnog poslovanja, a treba imati na umu i da zadržavanje tih pojedinaca jača ekonomsku snagu kompanije.

Prema Talent Shortage upitniku kojeg je proveo ManpowerGroup, razvoj i zadržavanje talenata unutar kompanije jedan je od najvažnijih aspekata HR strategije. Istraživanje je pokazalo da čak 36 posto europskih i 40 posto svjetskih poslodavaca ima problem s pronalaženjem novih talenata.

Viši cilj

S druge pak strane, upravljanje talentima omogućava organizacijama da identificiraju, razvijaju, motiviraju i zadrže prave ljude i zaposlenike s najboljim učinkom u tvrtki. Koliko su zaposlenici i ulaganje u njih danas ključni dokazuje i činjenica da talenti generiraju čak oko 80 posto prihoda tvrtke.

U pitanju su zaposlenici koji su ključni ljudi u organizaciji i koji najviše doprinose njezinom uspjehu i baš zbog toga tvrtke se moraju usredotočiti i ulagati u zaposlenike s najboljim učinkom kako bi ostale konkurentne. Kako bi upravljanje talentima i njihovo zadržavanje u kompaniji bilo efikasnije na scenu nastupaju digitalne tehnologije.

Naime, digitalna transformacija počinje sa zaposlenicima te organizacijskom kulturom koja im mora pomoći da lakše transformiraju i razvijaju poslovanje. Organizacije i kompanije se ne mogu digitalno transformirati sve dok se i njezini zaposlenici ne transformiraju.

˝Digitalna transformacija, u pravilu, nadilazi trenutne sposobnosti i vještine koje organizacije posjeduju u korištenju digitalnih tehnologija. Analitičari koji se bave istraživanjem digitalne transformacije ističu kako većina takvih inicijativa propada zbog neadekvatne organizacijske kulture i nedostatka znanja i vještina zaposlenika˝, upozorava Goran Marković, član Uprave InfoDoma.

U svrhu prevladavanja izazova bitno je primjenjivati načela za upravljanje ljudskim potencijalima. Za početak, ključan je strateški pogled, odnosno bitno je prepoznati prikladnost organizacijske kulture za odabrane strateške namjere. Treba neprestano ulagati u kulturu orijentiranu na kupce i kulturu posvećenu organizacijskom rastu.

Sljedeći korak je voditi se analitikom, točnije koristiti sve dostupne podatke kako bi se dobio što bolji uvid u ljudske resurse i na bazi toga donositi strateške odluke. Potrebno je i pojednostaviti poslovne procese, točnije implementirati što više alata koji će omogućiti podršku HR procesima po principu “self-service”, a neophodno je i neprestano ulaganje u učenje i razvoj novih vještina.

˝Ključan preduvjet za postizanje poslovne agilnosti je kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima kao najvažnijim kapitalom svakog poduzeća.

Pred poslodavcima i HR stručnjacima izazov je upravljanja zaposlenicima kroz osobni pristup u svakodnevnom radu, a kod zapošljavanja novih ljudi izazov je ne zanemariti postojeće zaposlenike. Transformacijski procesi u upravljanju ljudskim potencijalima moraju biti usmjereni na postizanje više razine rezultata pojedinaca i timova te poduzeća u cjelini˝, ističe Marković.

Niz prednosti

Kako kaže, način na koji danas radimo, kao i samo radno mjesto, se bitno promijenio pod utjecajem modernih tehnologija. Baš zato uspješna poduzeća danas koriste moć mobilnih tehnologija kako bi podržali veću produktivnost i kolaboraciju među svojim zaposlenicima, istovremeno smanjujući rizike koji dolaze s davanjem slobode.

˝Na taj način upravljanje rizicima ne mora biti na štetu produktivnosti. Mobilna radna snaga smanjuje operativne troškove, pospješuje poslovni kontinuitet, smanjuje negativan utjecaj na naše okruženje, omogućuje kvalitetnije balansiranje poslovnog i privatnog život te pomaže u privlačenju i zadržavanju talenata˝, objašnjava Marković.

Za podršku u osnaživanju djelatnika i transformaciji kompanije InfoDom je kreirao jedinstvenu HCM (Human Capital Management) platformu. U pitanju je platforma koja omogućava jednostavno upravljanje svim HCM procesima, dakle od selekcijskog postupka do ukupnog upravljanja karijerom te omogućuje i praćenje učinkovitosti, planiranje i kontrolu troškova.

˝Implementacijom cjelovite platforme za upravljanje ljudskim potencijalima moguće je postići nove vrijednosti. Primjerice može doći do povećane angažiranost zaposlenika
kroz dijeljenje ideja za unaprjeđenje poslovanja i kolaboraciju na rješavanju problema.

Platforma poput ove omogućuje i kontinuiranu izgradnju strateških kompetencija, sposobnosti i vještina zaposlenika, a pomaže i u razvoju i jačanju organizacijske kulture učenja i razvoja talenata. Svi djelatnici imaju pristup zajedničkim resursima i mogu dijeliti znanje kroz jednu platform – bilo kada i s bilo kojeg mjesta. Platforma pomaže i kod promicanja učenja, agilnosti, postavljanja ciljeva i razvoj karijera na temelju ostvarenih rezultata˝, poručuju za kraj Marković.

Izvor: www.poslovni.hr

Podijeli
li
0