HBOR-ov kreditni program za izradu projektne dokumentacije

HBOR-ov kreditni program za izradu projektne dokumentacije
HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) uvela je novi kreditni program namijenjen financiranju pripreme i izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije.

Cilj novog kreditnog programa je omogućiti investitorima sredstva potrebna za izradu projektne i ostale investicijske dokumentacije, poduprijeti stvaranje poticajnog okruženja za ulaganje u investicijske projekte i time posredno poticati razvoj proizvodnje proizvoda i pružanja usluga namijenjenih realizaciji investicijskih projekata.

Krajnji korisnici kredita su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb), komunalna društva, trgovačna društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove.

Sredstvima kredita moguće je financiranje izrade idejnog rješenja, investicijske studije, troškovnika, studije utjecaja na okoliš, ishođenja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole te ostale dokumentacije koja je neophodna za realizaciju investicije, trošak tehničkog savjetovanja i analiza od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta.

Dokumentirani zahtjev za kredit upućuje se izravno HBOR-u.

HBOR može kreditirati do 100% troškova izrade projektne dokumentacije s PDV-om, a u ovisnosti o svakom pojedinačnom zahtjevu.

Rok otplate kredita je do 5 godina uz godišnju kamatnu stopu od 6 posto.

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje

Izvor: HBOR

Podijeli
li
0