HBOR – krediti za mikro poduzetnike uz jednostavnije osiguranje

HBOR – krediti za mikro poduzetnike uz jednostavnije osiguranje
HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) započela je s provedbom novog kreditnog programa namijenjenog financiranju mikro poduzetnika. Program se provodi u suradnji s Europskim investicijskim fondom (EIF) i Europskom unijom.

S ciljem poticanja samozapošljavanja, modernizacije i proširenje postojećeg poslovanja HBOR je započeo s provedbom novog programa Mikrokreditiranje uz potporu EU. Program je namijenjen mikro poduzetnicima, fizičkim i pravnim osobama koji zapošljavaju do 10 zaposlenika i ostvaruju godišnji poslovni prihod do 2 milijuna eura. Najviši iznos kredita je u kunskoj protuvrijednosti 25 tisuća eura, a sredstva se mogu koristiti za ulaganja u osnovna ili obrtna sredstva. Rok otplate je do 5 godina uključujući poček do godine dana. Kreditiranje se provodi putem poslovnih banaka koje su ugovorile suradnju s HBOR-om na provedbi ovog programa. Do sada je jedanaest poslovnih banaka ugovorilo suradnju na provedbi ovog programa (BKS d.d., Croatia banka d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d., HPB d.d., IMEX banka d.d., OTP d.d., Partner banka d.d., Podravska banka d.d., RBA d.d., Sberbank d.d. i Slatinska banka d.d.) .Kamatnu stopu za krajnjeg korisnika utvrđuje poslovna banka ovisno o procijeni rizika plasmana.

Zahvaljujući potpisanom CIP ugovoru o jamstvu između HBOR-a i EIF-a novim programom mikro poduzetnicima je olakšan pristup financiranju zbog značajno smanjenih zahtjeva za instrumentima osiguranja. Za osiguranje povrata kredita poslovna baka će prihvaćati zadužnice od klijenta, a ovisno o procijeni može zatražiti i mjenice te zasnovati založno pravo na imovini ali isključivo onoj koja se nabavlja iz sredstava kredita.

 Više informacija na www.hbor.hr

Izvor: HBOR

Podijeli
li
0