Grant sheme u najavi

Pristupanjem u Europsku uniju, Hrvatska postaje korisnikom strukturnih instrumenata te joj je za provedbu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (OPRK-a) za posljednje šestomjesečno razdoblje 2013. kao zadnje godine trenutnog sedmogodišnjeg financijskog razdoblja Europske unije, dodijeljeno dodatnih 108,4 milijuna Eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U lipnju 2013. došlo je do institucionalnih promjena u sustavu upravljanja Operativnim programom. Ministarstvo gospodarstva, koje je vršilo funkciju Tijela odgovornog za provedbu treće komponente programa IPA „Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost“, prenijelo je 22. lipnja 2013. funkciju upravljanja OPRK-om na Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU), koje će u svojstvu Upravljačkog tijela ukupno odgovornog za provedbu programa nastaviti provoditi aktivnosti koordinacije i nadzora provedbe, vrednovanja ostvarenih rezultata te informiranja i izvještavanja javnosti kao i Nadzornog odbora o provedbi OPRK-a.

Na sjednici Nadzornog odbora predstavljeni su natječaji koji će biti raspisani do kraja 2013. godine:

1. Unapređenje poslovne infrastrukture (ukupna vrijednost oko 26,5 milijuna eura)

Potencijalni prijavitelji: jedinice lokalne i područne samouprave te njihove razvojne agencije, javne institucije, organizacije koje podupiru regionalne poslovne aktivnosti (npr. gospodarska komora,  trgovinska i obrtnička komora, i slično), javna poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne ili regionalne samouprave, turistički uredi i udruge, neprofitne organizacije, i sl.

2. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (ukupna vrijednost oko 60 milijuna eura)

Potencijalni prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, iz prihvatljivih sektora (industrija i usluge)

3. Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (ukupna vrijednost oko 13 milijuna eura)

Potencijalni prijavitelji: javne institucije visokog obrazovanja, javne istraživačke organizacije (koje se preko 50% financiraju iz državnog proračuna)

Iz Ministarstva poduzetništva i obrta najavljeno su za kraj trećeg, odnosno početak četvrtog kvartala ove godine dvije'grant sheme' iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjene podizanju konkurentnosti poduzetnika.

Očekuje se raspisivanje 'velike' grant sheme za investicijske projekte iz sektora industrije i usluga (turizam) čija minimalna vrijednost iznosi 1 milijun eura. Prednost pri dodjeli darovnica temeljem predmetne grant sheme imat će projekti s cjelovitom dokumentacijom tj. projekti u visokom stupnju spremnosti ulaganja. Ovu će grant shemu 'pratiti' posebna kreditna linija HBOR-a s niskom kamatnom stopom te s rokom otplate od čak 15 do 17 godina.

Za drugu polovinu ove godine najavljena je i 'mala' grant shema za mikro-poduzetništvo te za start-up tvrtke za koju će Ministarstvo poduzetništva i obrta uskoro objaviti detaljnije informacije. 

Podijeli
li
0