Euro-med Sporazum s Libanonom

Od 5. lipnja 2014. godine privremeno se primjenjuju odredbe Euro-mediteranskog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica i Republike Libanon na Republiku Hrvatsku.

Euro-mediteranski sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica i Republike Libanon potpisan je 01. travnja 2002. i stupio je na snagu 01. travnja 2006.  godine. Sporazumom je liberalizirana trgovina poljoprivrednim i industrijskim proizvodima i uslugama, a Sporazum sadrži odredbe pravila o podrijetlu robe, tržišnom natjecanju, državnim potporama, intelektualnom vlasništvu, javnoj nabavi i ulaganjima.  

Kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji sklopljen je Dodatni protokol uz Euro-mediteranski sporazum između Europske zajednice i Republike Libanon. Do završetka procedure stupanja na snagu predmetnog Protokola privremeno će se primjenjivati odredbe Euro-mediteranskog sporazuma na Republiku Hrvatsku.

Privremenom primjenom Protokola hrvatskim gospodarstvenicima osigurano je korištenje preferencijalnih carinskih stopa za hrvatske proizvode na tržištu Republike Libanon, te jačanje  konkurentnosti hrvatskih gospodarstvenika na navedenom tržištu.

Podijeli
li
0