EKO potpore

EKO potpore
Ekološka proizvodnja

Uvjeti za ostvarivanje potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju su:

  • upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji
  • poljoprivredno zemljište na kojem se obavlja ekološka proizvodnja mora biti registrirano u sustavu ARKOD i u sustavu kontrole ekološke proizvodnje
  • Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju se podnosi zahtjev za ulazak u sustav potpora za ekološku proizvodnju (EKO zahtjev), te zahtjev za potporu koji se podnosi svake godine od 1. ožujka do 15. svibnja

Ulaskom u sustav potpore za ekološku proizvodnju poljoprivrednici su obvezni najmanje dvije godine obavljati poljoprivrednu aktivnost na zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko hektara koliko je utvrđeno u Eko odluci te se pridržavati uvjeta višestruke sukladnosti.

Korisnici u sustavu ekološke proizvodnje, u okviru mjera ruralnog razvoja, uz regionalno plaćanje ostvaruju dodatna plaćanja za oranice, livade i pašnjake, te za povrće i višegodišnje nasade koji su u ekološkoj proizvodnji.

U upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji trenutno je 1708 aktivnih subjekata.

Više informacija o potporama za eko proizvodnju pronađite na poveznici u nastavku

http://www.apprrr.hr/kako-do-potpore-unbsp;ekoloskoj-proizvodnji-562.aspx

Podijeli
li
0