"e-Trošarine" obavezne od 1.9.2014.

"e-Trošarine" obavezne od 1.9.2014.
Carina

Ministarstvo financija - Carinska uprava obavijestila je gospodarstvenike da 1. rujna 2014. godine stupaju na snagu odredbe Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka („Narodne novine“, br. 11/2014) iz kojih proizlazi da su trošarinski obveznici kao i obveznici plaćanja posebnog poreza gotovo sve obrasce iz područja trošarina i posebnih poreza dužni podnositi isključivo elektroničkim putem.

Preduvjeti za elektroničko podnošenje obrazaca su posjedovanje digitalnog certifikata (pristupnog i potpisnog – izdaje FINA) te prijava u G2B servis Carinske uprave.

Također, CU je napomenula da će biti omogućeno podnošenje obrazaca od strane opunomoćenika, a u ime trošarinskog obveznika, odnosno obveznika posebnog poreza. Informacije o sustavu opunomoćenika dostupne su na službenim stranicama Carinske uprave u dokumentu pod naslovom Zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika koji je objavljen pod linkom http://www.carina.hr/Carina/eTrosarine.aspx.

U svrhu što brže registracije gospodarstvenika i omogućavanja nesmetanog rada prilikom podnošenja obrazaca kroz aplikaciju e-Trošarine te izbjegavanja opterećenja sustava na dan 1. rujna 2014. godine, što bi posljedično uzrokovalo i otežan rad gospodarstvenika, ovim putem pozivamo sve trošarinske obveznike, kao i obveznike posebnih poreza te njihove opunomoćenike da započnu s registracijom poslovnih subjekata u G2B servis Carinske uprave.

Predmetnu registraciju moguće je izvršiti putem Internet obrasca prijave pod nazivom „Prijava gospodarskog subjekta i administratora za korištenje usluga e-Carine – Obrazac prijave“, kojem se pristupa putem linka na službenim stranicama Carinske uprave, http://www.carina.hr/e_carina/G2B.aspx

Gospodarstvenici koji već koriste neku od aplikacija poslovnog sustava e-Carine, odnosno komuniciraju s Carinskom upravom putem G2B servisa, ne pristupaju ponovnoj registraciji već su dužni izvršiti administraciju korisnika usluga e-Carine putem istoimenog linka na službenim stranicama Carinske uprave, http://www.carina.hr/e_carina/G2B.aspx, i to na način da dodaju (označe kvačicom) poslovni sustav „e-Trošarine“.


PREUZIMANJE DOKUMENTA:

Podijeli
li
0