Dokazivanje statusa robe Unije - novosti od 1.11.2013.

izvor: www.carina.hr

Dokazivanje statusa robe Unije - novosti od 1.11.2013.
Carina - novosti

Ugovorom o pristupanju RH EU (NN MU 2/12) propisane su odredbe koje se odnose na dokazivanje statusa robe Unije, ali i određene druge odredbe vezane uz primjenu preferencijalne stope carine. Kako s 01.11.2013. ističu određeni rokovi i prava deklaranta u nastavku izvadak iz predmetnog ugovora i kratki osvrt na ista.

DOKAZ O POVLAŠTENOM PODRIJETLU  -TRGOVINA S TREĆIM ZEMLJAMA

  • Robu koja se pušta u slobodan promet nakon ulaska u EU a dokaz o podrijetlu je izdan ili sastavljen najkasnije na dan prije dana pristupanja

– ugovori  koje su sklopile i RH i EU s određenom zemljom::

Potvrde o podrijetlu koje pravilno izdaju treće zemlje ili koji je sastavljen u okviru preferencijalnih sporazuma koje je RH sklopila s navedenim trećim zemljama prihvaća se u Hrvatskoj, pod uvjetom:

a)      da stjecanje takvog podrijetla daje pravo na povlašteno tarifno postupanje na temelju povlaštenih tarifnih mjera sadržanih u sporazumima ili aranžmanima koje je Unija sklopila s navedenim trećim zemljama ili skupinama trećih zemalja ili usvojila u odnosu na navedene treće zemlje ili skupine trećih zemalja

b)      da su dokaz o podrijetlu i prijevozne isprave izdani ili sastavljeni najkasnije na dan prije dana pristupanja i

c)       da je dokaz o podrijetlu podnesen carinskim tijelima u razdoblju od četiri mjeseca od dana pristupanja.

 Za robu koja je u RH deklarirana za puštanje u slobodni promet prije 01.07.2013.  može se naknadno izdati i prihvatiti dokaz o podrijetlu pod uvjetom da se isti podnese carinskom uredu zaključno do 01.11.2013.

  • Roba koja je na dan pristupanja u prijevozu ili u privremenom smještaju, u carinskom skladištu ili u slobodnoj zoni u jednoj od navedenih trećih zemalja ili u Hrvatskoj – ugovori koje je EU sklopila sa trećim zemljama,

Naknadno izdane dokaze o podrijetlu koje izdaju treće zemlje u okviru preferencijalnih sporazuma ili aranžmana koje je EU sklopila s navedenim trećim zemljama prihvaćaju se u RH za puštanje u slobodni promet robe koja je na dan pristupanja u prijevozu ili u privremenom smještaju, u carinskom skladištu ili u slobodnoj zoni u jednoj od navedenih trećih zemalja ili u Hrvatskoj, pod uvjetom da u Hrvatskoj, u trenutku izdavanja prijevoznih isprava, za dotične proizvode nije bilo na snazi sporazum o slobodnoj trgovini s trećom zemljom i pod uvjetom:

a)      da stjecanje takvog podrijetla daje pravo na povlašteno tarifno postupanje na temelju povlaštenih tarifnih mjera sadržanih u sporazumima ili aranžmanima koje je Unija sklopila s trećim zemljama ili skupinama trećih zemalja ili usvojila u odnosu na treće zemlje ili skupine trećih zemalja
b)      da su prijevozne isprave izdane najkasnije na dan prije dana pristupanja i
c)       da je naknadno izdan ili sastavljen dokaz o podrijetlu podnesen carinskim tijelima u razdoblju do 01.11.2013.

DOKAZ O STATUSU NA TEMELJU ODREDABA O SLOBODNOM PROMETU ROBE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE  UNUTAR CARINSKE UNIJE EU-TURSKA

Dokaz o podrijetlu koji je pravilno izdala ili sastavila Turska ili Hrvatska u okviru preferencijalnih trgovinskih sporazuma koji se primjenjuju između njih i kojima se predviđa zabrana povrata ili izuzeće od plaćanja carina (non-drawback) za dotičnu robu prihvaća se u dotičnim zemljama kao dokaz o statusu robe u slobodnom prometu za industrijske proizvode pod uvjetom

  • da su dokaz o podrijetlu i prijevozne isprave izdani ili sastavljeni najkasnije na dan prije dana pristupanja i
  • da je dokaz o podrijetlu podnesen carinskim tijelima u razdoblju od četiri mjeseca od dana pristupanja.

Ako je roba u Turskoj ili u Hrvatskoj deklarirana za puštanje u slobodni promet prije 01.07.2013., u okviru preferencijalnih trgovinskih sporazuma dokaz o podrijetlu naknadno izdan ili sastavljen na temelju navedenih sporazuma također može biti prihvaćen pod uvjetom da se podnese carinskim tijelima u razdoblju od četiri mjeseca od dana pristupanja (zaključno do 01.11.2013.).  

Zaključno:

  • Zaključno možemo navesti da se nakon 01.11.2013. godine ne može prihvaćati podnošenje dokaza o podrijetlu izdanih prije 01.07.2013. u trećim zemljama s kojima je RH prije ulaska u EU imala sklopljene ugovore o slobodnoj trgovini. Isto iz razloga što svi dokazi o podrijetlu imaju rok važenja 4 mjeseca tj. u roku od 4 mjeseca od izdavanja moraju se podnijeti carinskoj službi države uvoznice. 
  • Za robu koje je puštena u slobodan promet prije 01.07.2013. kao i za robu koja je 01.07.2013. bila u nekom od postupaka te je nakon 01.07.2013. puštena u slobodan promet (u trenutku pristupanja RH s tim zemljama nije imala sklopljene preferencijalne sporazume), naknadno izdani dokazi o podrijetlu mogu se podnositi zaključno do 01.11.2013.

Primjeri:

Roba podrijetlom iz Srbije puštena je u slobodan promet 01.06.2013., te je 01.09.2013 podnesen naknadno izdan CEFTA EUR.1 temeljem kojeg je izvršen povrat carinskih davanja i izmjena podataka u carinskoj deklaraciji. 

Na dan 01.07.2013. u skladištu u Rijeci je roba iz Maroka, ista se pušta u slobodan promet nakon 01.07.2013. Ukoliko se za istu podnese naknadno izdan dokaz o podrijetlu može se primijeniti preferncijalna stopa carine za Maroko.

Gore navedeno zaključno do 01.11.2013.)

  • Nakon 01.11.2013. u direktnoj trgovini između Turske i EU za industrijske proizvode preferencijalna stopa carine carinske unije može se ostvarit samo uz prilaganje A.TR potvrde. Ujedno za robu koja je puštena u slobodni promet prije pristupanja naknadno izdani dokazi o podrijetlu mogu se prihvatiti zaključno sa 01.11.2013.
  • Ujedno napominjemo da za robu za koju je dokaz o podrijetlu pravilno izdan temeljem SSP-a između EU i RH te je isti podnesen carini u propisanim rokovima  (4 mjeseca od izdavanja) isti može služiti kao dokaz o statusu robe Unije i nakon 01.11.2013. Isto znači da ukoliko je roba smještena u carinsko skladište prije 01.07.2013. te je carini podnesen dokaz o podrijetlu izdan temeljem SSP-a (RH/EU) prilikom puštanja robe u slobodan promet roba može biti oslobođena od plaćanja carine temeljem dokaza o statusu robe Unije (u konkretnom slučaju – dokaza o podrijetlu) i nakon 01.11.2013.

 

Podijeli
li
0