Crna Gora: Plan privatizacije za 2015.

Crna Gora: Plan privatizacije za 2015.
Zastava Crne Gore

Vlada Crne Gore usvojila je Plan privatizacije za 2015. godinu koji je, zajedno s prilozima, dostupan na internetskim stranicama: 

http://www.savjetzaprivatizaciju.me/plan-privatizacije-1/ 

Plan privatizacije među ostalim sadrži ciljeve privatizacije, način, uvjete i rokove za njihovo izvršenje, metode privatizacije te popis gospodarskih subjekata koji će se privatizirati.

Podijeli
li
0