Centar unutarnjeg tržišta EU

ww.cut.hr

Centar unutarnjeg tržišta EU
www.CUT.hr

U sklopu djelokruga Ministarstva gospodarstva djeluju različite EU kontaktne točke i alati, koji poduzetnicima i građanima omogućavaju brz i besplatan pristup ključnim informacijama o pravima i mogućnostima na unutarnjem tržištu EU.

Kako bi olakšali snalaženje i usmjerili korisnike na pravu kontakt-adresu ovisno o problematici, MINGO je uspostavio Centar unutarnjeg tržišta EU. Centar objedinjava postojeće EU kontaktne točke, alate i nadležna tijela te na taj način omogućava jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU.

Rezultat toga je i pokrenuta nova internetska stranica www.cut.hr koja predstavlja virtualno objedinjavanje te koordinaciju svih EU kontaktnih točaka i alata u Hrvatskoj i njihovih djelatnika. Tako se tamo na jednom mjestu mogu dobiti relevantne informacije za ostvarenje EU prava i mogućnosti vezano uz četiri slobode unutarnjeg tržišta EU: slobode kretanja roba, radnika, kapitala i slobode pružanja usluga.

Centar će se kontinuirano proširivati te će i ostale EU kontaktne točke i alati, uspostavljeni u Hrvatskoj, biti ovdje dostupni.

* Tržišne slobode zajamčene pravilima unutarnjeg tržišta EU odnose se na države članice EU te Norvešku, Island i Lihtenštajn, što zajedno čini Europski gospodarski prostor (EGP).

Podijeli
li
0