Bespovratna sredstava iz programa Business Development and Innovation Croatia

Objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Business Development and Innovation Croatia financiranim iz norveškog financijskog mehanizma za programsko razdoblje 2014. – 2021.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva: MSP-ovi, te velika poduzeća s do 25% javnog vlasništva

Prihvatljivi projekti podnositelja zahtjeva za sredstava programa trebaju se odnositi na:

• razvoj inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda / usluga (novi na tržištu) ili
• razvoj inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda / usluga (novi na tržištu) ili

Rok za podnošenje prijava je 17. studenoga 2020. do 14 sati.

Objavljeni natječaj, upute o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijavu projekta na natječaj, kao i dokumentacija sa svim relevantnim informacijama o provedbi natječaja dostupna je na službenoj stranici Programa.

Nacionalni partner programa u Republici Hrvatskoj je Hrvatska gospodarska komora.

Podijeli
li
0