Autonomne tarifne suspenzije i kvote

9.rujan 2014. krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota koje će stupiti na snagu 1.srpnja 2015. je 9. rujan 2014.godine.

Postupak za sniženje ili ukidanje stope carine za uvoz određene sirovine može na razini EU-a pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom da se:

  • ista na proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (odobrava se suspenzija) ili nije dostupna u dovoljnoj količini (otvara se kvota);
  • da su procijenjene godišnej uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenje carine) u iznosu od najmanje 15.000€

Zahtjev za sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvote podnosi se Europskoj komisiji (EK) putem Ministarstva vanjskih i europskih poslova koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Krajnji rok za dostavu zahtjeva EK je 15. rujan 2014.g. Nepotpune zahtjeve EK ne razmatra.

Tarifne suspenzije/kvote se ne odobravaju za gotove proizvode. Također, ne odobravaju se trgovcima.

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zahtjev je potrebno dostaviti u elektroničkom obliku (na hrvatskom i na engleskom jeziku) najkasnije do 9. rujna 2014., kako bi se zahtjevi pregledali, provjerili po potrebi nadopunili dodatnim informacijama te proslijedili EK.

Obrasci zahtjeva (na hrvatskom i na engleskom jeziku) te ostale relevantne informacije vezano uz suspenzije i kvote nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova na poveznici u nastavku

Obrasci suspenzije i kvote

Za sve dodatne informacije osobe za kontakt su

gđa. Tatjana Vinković,tel: 6444 623, tatjana.vinkovic@mvep.hr

i gđa. Nada Minčić, tel: 6444 624, nada.mincic@mvep.hr

Podijeli
li
0