Analiza plaćanja za 21 državu

Analiza plaćanja za 21 državu
Bonline D&B

CRIBIS, partner Dun & Bradstreeta (D&B-a) za Italiju izradio je  analizu plaćanja za 21 zemlju  za razdoblje od 2008 - 2013. Analiza je obuhvatila plaćene račune za više od 27 milijuna tvrtki s više od 5 milijardi plaćanja. Analiza plaćanja u 2013.godini  i ove godine pokazala je  značajne razlike u disciplini  plaćanja  između europskih zemalja obuhvaćenih analizom.

U Europi, obveze u dogovorenom roku u 2013. godini u prosjeku je uspjelo podmiriti  38%  tvrtki, što znači manji postotak  poduzeća u odnosu na prethodnu godinu, dok je 3,9%  tvrtki u u istoj godini u prosjeku podmirilo svoje obveze sa zakašnjenjem više od 90 dana.

I ove godine, najbolju  disciplinu plaćanja zadržale su tvrtke iz Danske, Njemačke i Turske. Tvrtke iz Danske već su dvije godine zaredom najbolje europske platiše, te ako se usporede sa  tvrtkama iz  drugih zemalja u 2013. godini, 87,6 %  danskih  tvrtki u prosjeku uspije platiti svoje obveze u roku. Slijedi Njemačka s 75,3 %  tvrtki  sa podmirenim obvezama, dok je za 2013. u Turskoj 54,6 %  tvrtki  podmirilo svoje  obveze u roku.

S druge strane, nedostatak discipline plaćanja među tvrtkama i ove godine bilježi se  u Portugalu.  Prosječno plaćanje u roku  izvršilo je samo 16,5 %  tvrtki, što je najniže od svih europskih država obuhvaćenih analizom.

Tvrtke  iz Njemačke bilježe najveće poboljšanje  discipline plaćanja ukoliko pogledamo razdoblje od  2008.- 2013.  Postotak se povečao sa 54,4 % u 2008. do  75,3 % u 2013. godini, Slijedi Belgija, koja plaća svoje obveze u roku za  11,5 %  više  od tvrtki u Nizozemskoj.

Više od 60 %  tvrtki u Češkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj i  Finskoj, u 2013. godini, u prosjeku, svoje obveze je podmirlilo sa više od 30 dana kašnjenja.

U Mađarskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Španjolskoj, Sloveniji, Italiji   Finskoj, u 2013. godini, došlo je do porasta plaćanja obveza u roku sa  38,1%  na 51,4 %  tvrtki.  Za usporedbu u Sloveniji taj porst zabilježen sa 1,76% tvrtki više. U Sloveniji, u 2013. godini  4,7%  tvrtki podmirilo je  svoje obveze između 30 i 60 dana.

Analiza je pokzala da su na  Tajvanu u 2013., u roku podmirene obveze za visokih  74,5%  tvrtki, dok je u Meksiku  56,9% tvtki koje podmiruju obveze na vrijeme. U Kini i Sad-u  i dalje veliki dio tvrtki svoje obveze podmiruju sa velikim kašnjenjima. U Kini su , u 2013., isplate odgođene za više od 90 dana, u prosjeku su veće za 7,1% više, dok je u  SAD-u  postotak  tvrtki koje su povećale dane plaćanja 51,1%. 

U Europi, u 2013, grane djelatnosti koje bilježe najbolju disciplinu plaćanja su  poljoprivreda, šumarstvo, lov, ribolov i građevinarstvo, gdje više  od 47%  tvrtki obveze podmiruje na vrijeme. Rudarska  industrija sa samo 30,8 %  tvrtki  koje plaćaju na vrijeme predstavlja nalošiju granu djelatnosti.  S druge strane u 2013. godini, 57,7%  tvrtki koje se bave transportom te  59,4%  tvrtki iz rudarske industriji podmiruju svoje obveze s manje od 30 dana od isteka roka.

Kompletnu analizu možete preuzeti na www.bonline.hr (na dnu stranice - za medije: Payment Study 2014)

Podijeli
li
0