Uvjeti korištenja

Sadržaj na web stranicama www.hrvatski-izvoznici.hr zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica www.hrvatski-izvoznici.hr, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama www.hrvatski-izvoznici.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka udruge Hrvatski izvoznici ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu udrugi Hrvatski izvoznici ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. udruga Hrvatski izvoznici se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ove web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Udruga Hrvatski izvoznici nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali se ne ograničavajući, na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama koje su kreirale treće osobe.

Web stranice www.hrvatski-izvoznici.hr koriste tzv. kolačiće (eng. 'cookies') kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika web stranica www.hrvatski-izvoznici.hr samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta ovim web stranicama te se korisniku na taj način omogućuje da se učinkovitije služi web stranicama www.hrvatski-izvoznici.hr i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. Osim toga, web stranice www.hrvatski-izvoznici.hr prate statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane.

Korisnik web stranica www.hrvatski-izvoznici.hr uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. Udruga Hrvatski izvoznici isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranica www.hrvatski-izvoznici.hr u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korištenjem web stranica www.hrvatski-izvoznici.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući i odredbe o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

Udruga Hrvatski izvoznici se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica, osim ako ih korisnik ne želi dobrovoljno otkriti. udruga Hrvatski izvoznici može prikupljati osobne podatke korisnika uz privolu korisnika, što će korisnik potvrditi prilikom svakog dijeljenja osobnih podataka. Zaštita privatnosti korisničkih podataka je trajna, a u svakom trenutku korisnik može zatražiti uvid u dane privole za obradu korisničkih podataka te način prikupljanja i obrade istih. Korisnik također ima pravo povući privolu obrade osobnih podataka, čime će udruga Hrvatski izvoznici izbrisati osobne podatke korisnika iz sustava. Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti promjenu osobnih podataka. Za sve upite vezane uz zaštitu i obradu korisničkih podataka, korisnik može uputiti upit na e-mail adresu info@hrvatski-izvoznici.hr

Registracijom na webu www.hrvatski-izvoznici.hr korisnik dobiva podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku. Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom usluga na www.hrvatski-izvoznici.hr.

Kada korisnik pošalje elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima je istog moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrasca koji dostavlja elektroničkom poštom, udruga Hrvatski izvoznici podatke koristi isključivo u svrhu ispunjenja zahtjeva korisnika te ih neće koristiti u druge svrhe, osim na izričiti zahtjev korisnika.

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi te kako bi osigurali pristupačnost usluge svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na bilo koji način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni te su podložni pravnim akcijama protiv počinitelja.

Udruga Hrvatski izvoznici osigurava da sva preusmjeravanja s njegovih internetskih stranica upućuju na internetske stranice koje ne sadrže ilegalan i/ili štetan sadržaj. Međutim, stranice i adrese na mreži brzo se mijenjaju i ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju je korisnik usmjeren.

Korisnik je uvijek u mogućnost kontaktirati udrugu Hrvatski izvoznici ukoliko ima ikakvih pitanja ili dvojbi u vezi s politikom zaštite osobnih podataka ili u vezi sa svojim iskustvima s ovom internetskom stranicom putem e-mail adrese info@hrvatski-izvoznici.hr.

Udruga Hrvatski izvoznici pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od strane korisnika ili od strane udruge Hrvatski izvoznici Korisnikov raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste internetske lokacije.

Uvjeti korištenja i obrade osobnih podataka neće biti mijenjani i primjenjuju se oni za koje je korisnik dao privolu. Udruga Hrvatski izvoznici može zatražiti promjenu uvjeta korištenja i obrade osobnih podataka, ali samo na način da od korisnika ishodi nove privole za obradu osobnih podataka prema novim uvjetima korištenja i obrade osobnih podataka.