Za očitovanje: Prijedlog proširenja kontrole robe dvojne namjene

Za očitovanje: Prijedlog proširenja kontrole robe dvojne namjene
Trgovinska politika

Sustav nadzora robe s dvojnom namjenom na nivou EU nastao je tijekom 1990-ih i u posljednjem je desetljeću postupno jačao, posebno kao odgovor na Strategiju EU-a protiv širenja oružja za masovno uništenje (OMU) iz prosinca 2003 te danas predstavlja ključan instrument u održavanju međunarodne sigurnosti i stabilnosti. Roba s dvojnom namjenom je roba, uključujući računalne programe i tehnologiju, koja se prije svega koristi u civilne, ali isto tako se može koristiti i u vojne svrhe, te za proizvodnju oružja za masovno uništenje te projektila koji mogu nositi takvo oružje. Popis robe s dvojnom namjenom nalazi se u Prilogu I. Uredbe Vijeća (EZ) 428/2009 a za što je potrebno zatražiti dozvolu prilikom izvoza u treće zemlje.

Republika Hrvatska je uspostavila sustav nadzora robe s dvojnom namjenom 1. siječnja 2005. godine, donošenjem Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom (NN br. 100/2004 i 84/2008). Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine, isti je reguliran Uredbom Vijeća (EZ) 428/2009 te Zakonom o nadzoru robe s dvojnom namjenom (NN br. 80/2011 i 68/2013), koji je omogućio njezinu direktnu primjenu.

Sadašnji sustav nadzora robe s dvojnom namjenom u EU zahtjeva modernizaciju i jačanje kako bi išli ukorak s današnjim razvojem i novim sigurnosnim rizicima, a što je uvjetovano brzim tehnološkim i znanstvenim dostignućima, kao i promjenama u trgovini i ekonomskim procesima. Sukladno navedenom, Europska komisija je 28. rujna 2016. usvojila Prijedlog za modernizaciju sustava nadzora robe s dvojnom namjenom, koji je dalje upućen Vijeću EU na razmatranje. Najvažniji element Prijedloga se odnosi na proširivanje opsega i uključivanje nove dimenzije „ljudske sigurnosti“ obzirom da sadašnji sustav nije uzeo u obzir trgovinu tehnologijom za kibernadzor i rizike koju takva tehnologija predstavlja za međunarodnu sigurnost i ljudska prava. Prilog predmetnog Prijedloga sadržava novi popis ICT robe povezane s ljudskom sigurnosti te se uvodi nova kategorija 10, za koju će, ukoliko se Prijedlog usvoji, biti potrebno izvozno odobrenje u slučaju izvoza u treće zemlje. Nadalje, Prijedlogom se predviđa proširenje opsega odredbi sveobuhvatne kontrole, koje se odnose na nadzor robe i tehnologija koja se ne nalazi na zajedničkom popisu ali se može koristiti u svrhu razvoja oružja za masovno uništenje ili u vojne svrhe, te se njihovo područje primjene proširuje na terorizam i povredu ljudskih prava.

 Slijedom navedenog, obzirom na trenutačnu raspravu oko novog Prijedloga koja predviđa znatna proširenja opsega kontrole određene robe, molimo povratnu informaciju u dijelu koji se odnosi na uvođenje novog autonomnog popisa ICT robe koja bi se mogla koristiti za povredu ljudskih prava a koje će potencijalno zahtijevati izvozno odobrenje iz EU prema trećim zemljama.

Više informacija na poveznicama u nastavku

Link: Prijedlog uredbe https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/HR/1-2016-616-HR-F1-1.PDF

          Prilozi: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/HR/COM-2016-616-F1-HR-ANNEX-1-PART-1.PDF

Podijeli
li
0