Iskaz interesa za edukacijom MSP-a o zaštiti i ostvarivanju prava intelekt. vlasništva u Kini i JI Aziji

Traži se dostava informacije do 22.7.2016.

Iskaz interesa za edukacijom MSP-a o zaštiti i ostvarivanju prava intelekt. vlasništva u Kini i JI Aziji
European IPR Helpdesk

IPR Helpdesk je projekat koji financira Europska Komisija u okviru Horizon 2020 programa, a  kojemu je uloga da podupire prekogranične aktivnosti malih i srednjih poduzeća, između ostalog,  zaštitu i ostvarenje  prava intelektualnog vlasništva.

U zajedničkoj organizaciju, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i IPR Helpdesk pripremaju edukaciju kao potporu malom i srednjem poduzetništvu u zaštiti i ostvarivanju prava intelektualnog vlasništva u Kini i Jugoistočnoj Aziji.

Edukacija bi se ostvarila u toku rujna 2016.g., a predložene teme edukacije su:

 

•             Savjeti za zaštitu prava intelektualnog vlasništva u Kini i JI Aziji

•             Intelektualno vlasništvo u Kini i  EU-usporedba

•             Vodič za istraživanje i razvoj u Kini za mala i srednja poduzeća EU

•             Zaštita prava intelektualnog vlasništva u Kini-provedba

 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo i IPR Helpdesk predlažu mogućnost proširenja tema edukacije, a koje bi se odnosila na neka specifična područja djelovanja izvoznika u Kini, te mole informaciju oko istih.

Jedan od načina organizacije edukacije je i jedan-na-jedan privatne konzultacije sa tvrtkama koje djeluju u Kini i suočene su sa specifičnim problemima.

Molim Vas da nas pismenim putem obavijestite oko interesa sudjelovanja na navedenoj edukaciji.

Ujedno, javite pisanim putem koje bi Vas teme dodatno interesirale radi prezentacije tijekom navedene edukacije,

i to na e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr  najkasnije do 22. srpnja 2016. godine.

Podijeli
li
0