Uspostavljen EuroMed Trade Helpdesk

Uspostavljen EuroMed Trade Helpdesk
Europska komisija

Besplatan online portal EuroMed Trade Helpdesk pruža informacije o poslovanju i trgovinskim pitanjima u Alžiru, Egiptu, Jordanu, Izraelu, Libanonu, Maroku, Palestinskoj Samoupravi, Tunisu i Turskoj.
 
Namijenjen je svima koji se žele informirati i imaju upite o poslovnim prilikama i tržišnim uvjetima u ovoj regiji.
 
Pružaju se informacije o trgovinskim i carinskim pitanjima, tržišnim zahtjevima i uvjetima plasmana proizvoda, kontakt informacije o relevantnim nacionalnim institucijama i kompanijama, novim regulatornim i administrativnim prilikama te o poslovnim događanjima.
 
Usluge su besplatne po registraciji.
 
Projekt je inicirala i financirala Europska unija (EU), a provodi ga International Trade Centre u suradnji s nacionalnim institucijama u regiji.
 
Portalu se može pristupiti na: http://euromed.macmap.org/, a dodatne informacije mogu se dobiti na: euromed@intracen.org.

Podijeli
li
0