Ulaganja danske brodarske kompanije Maersk Line

Ulaganja danske brodarske kompanije Maersk Line
MAERSK LINE

Danska brodarska kompanija Maersk Line će u razdoblju od 2015. - 2019. uložiti 3 milijarde USD-a u nove brodove i modernizaciju postojećih

Najveća svjetska brodarska kompanija za prijevoz kontejnera (500 brodova) danska Maersk Line planira od 2015. do 2019. godine uložiti 3 milijarde USD-a u jačanje flote kroz kupnju novih brodova i poboljšanje postojećih. Kompanija planira naručiti 30 novih brodova kapaciteta 14.000 kontejnera duljine 20 stopa. Odluke o novim narudžbama trebale bi biti donesene do kraja rujna 2015. Posljednji put kompanija je naručivala brodove 2011. godine kada je naručeno 20 novih brodova za prijevoz kontejnera, među kojima su i tri najveća takva broda u svijetu kapaciteta 18.000 kontejnera (duljine 20 stopa). Maersk ima udio od 15% svjetskog trgovačkog prometa morskim putem. Prije dvije godine kompanija je najavila prusmjeravanje inetersa s kontejnerskog prijevoza na druga područja - istraživanje nafte, gradnju bušotina i terminala u lukama. Stručna predviđanja kažu da bi Maersk ukoliko se kvalitetno ne pripremi 2017. godine mogao izgubiti status vodećeg brodara od kompanije Medediterranean Shipping Company (MSC). U tom smislu kompanija je najavila da planira navedena nova ulaganja.

Podijeli
li
0