Na snazi EU sporazumi s Moldovom i Gruzijom

Na snazi EU sporazumi s Moldovom i Gruzijom
EU

Sporazumi o pridruživanju između EU i Gruzije i EU i Moldove potpisani su 27. lipnja 2014. te su stupili na snagu 1. rujna 2014., od kada je počela i njihova privremena primjena. Sporazumi o pridruživanju uključuju i sporazume o sveobuhvatnoj trgovini, koji između ostalog sadrže i Protokole o definiciji koncepta „proizvoda s podrijetlom“ i metodama administrativne suradnje. U Sporazumu s Gruzijom to je Protokol I, a u Sporazumu s Moldovom to je Protokol II.

Do sada su se za robu podrijetlom iz Moldove primjenjivale jednostrane trgovinske povlastice od strane EU, dok je Gruzija bila svrstana u GSP + zemlju. Od datuma primjene novih Sporazuma biti će moguća obostrana primjena preferencijala, što znači da će hrvatske (EU) tvrtke, uz uvjet da roba ispunjava pravila podrijetla navedena u navedenim Protokolima, moći izvoziti robu u ove države uz izdavanje EUR.1 potvrde ili izjave na računu bez broja ovlaštenja (bilo koji izvoznik za pošiljke robe vrijednosti do 6.000 €) ili izjave na računu s brojem ovlaštenja (ovlašteni izvoznici za pošiljku robu vrijednosti veće od 6.000 €). Sporazumima je predviđeno i prijelazno razdoblje za robu koja je na dan stupanja na snagu ovih Sporazuma bila u postupcima provoza ili carinskog skladištenja, odnosno u privremenom smještaju ili slobodnoj zoni u državama ugovornicama ovih Sporazuma. Slijedom toga, za takvu se robu u roku od 4 mjeseca može podnijeti naknadno izdan dokaz o podrijetlu uz evidenciju da je roba zadovoljila odredbe o izravnom prijevozu.

U oba Sporazuma predviđeno je izdavanje dokaza o podrijetlu i na hrvatskom jeziku. Za sve ostale detalje upućujemo na tekst samih Sporazuma, odnosno navedenih Protokola, Isti su objavljeni 1. rujna 2014. godine u Službenim listovima EU br. L 260 i L 261 koji su dostupni na službenim internetskim stranicama zakonodavstva EU http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Podijeli
li
0