Stupile na snagu američke sankcije protiv Irana i poduzeća koja posluju s Iranom i europske protumjere

Stupile na snagu američke sankcije protiv Irana i poduzeća koja posluju s Iranom i europske protumjere
Iran

Američke ekstrateritorijalne sankcije protiv Irana, koje bi mogle pogoditi europska / hrvatska poduzeća koja posluju s tom državom stupile su na snagu 7. kolovoza 2018. godine

Istovremeno, kao odgovor na prvu skupinu ponovno uvedenih sankcija SAD-a Iranu, stupilo je na snagu i EU-ov Ažurirani akt o blokiranju kojim se nastoji smanjiti učinak tih sankcija na interese poduzeća u Uniji koja zakonito posluju u Iranu.

Ažurirani akt o blokiranju dio je potpore Europske unije stalnoj, potpunoj i učinkovitoj provedbi Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana (ZSAP) – nuklearnog sporazuma s Iranom, među ostalim održavanjem trgovinskih i gospodarskih odnosa između EU-a i Irana koji su se normalizirali nakon što su na temelju ZSAP-a ukinute sankcije povezane s nuklearnim oružjem.

Komisija je 6. lipnja pokrenula postupak ažuriranja akta o blokiranju proširivanjem njegova područja primjene na izvanteritorijalne sankcije koje SAD ponovno uvodi Iranu. Uslijedilo je dvomjesečno razdoblje nadzora Europskog parlamenta i Vijeća. Budući da nije bilo prigovora, ažurirana inačica objavit će se u Službenom listu i stupila je na snagu 7. kolovoza.

Akt o blokiranju:

Aktom o blokiranju poslovnim subjektima u Uniji omogućuje se:

  • ostvariti naknadu štete nastale kao posljedica ekstrateritorijalnih sankcija SAD-a od osoba koje su je uzrokovale;
  • u Uniji poništava učinak svih inozemnih sudskih presuda donesenih na temelju tih sankcija;
  • njime se subjektima u Uniji zabranjuje poštovanje tih sankcija, osim kada im to iznimno odobri Komisija jer nepoštovanje ozbiljno šteti njihovim interesima ili interesima Unije.
  • Odobrenja će se izdavati na temelju dogovorenih kriterija koji se također objavljuju danas,  7. kolovoza.

Kako bi se poduzećima u Uniji pomoglo u provedbi ažuriranog akta o blokiranju, Komisija će objaviti i smjernice za lakše razumijevanje odgovarajućih zakonodavnih akata ( prilažem na popisu poveznica).

Sljedeći koraci:

Europska unija u potpunosti je predana stalnoj, potpunoj i učinkovitoj provedbi ZSAP-a, uz uvjet da Iran također poštuje svoje obveze povezane s nuklearnim oružjem. Ukidanje sankcija povezanih s nuklearnim oružjem i posljedična normalizacija trgovinskih i gospodarskih odnosa s Iranom temeljne su sastavnice ZSAP-a. Europska unija istodobno je predana održavanju suradnje sa Sjedinjenim Državama koje su i dalje njezin ključni partner i saveznik.

Osim prethodno navedene mjere, EU blisko surađuje s državama članicama i drugim partnerima na oblikovanju konkretnih mjera za održavanje suradnje s Iranom u ključnim gospodarskim sektorima, kao što su bankarstvo i financije, trgovina i ulaganja, naftna industrija i promet.

Dodatne relevantne informacije i usvojene dokumente možete pronaći na ovom pitanju posvećenim poveznicama EU :

Podijeli
li
0