Smjernice za pravila o podrijetlu u Gospodarskom sporazumu EU- Japan

Smjernice za pravila o podrijetlu u Gospodarskom sporazumu EU- Japan
EU-JAPAN sporazum

Nastavno na primjenu Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana od 01. veljače 2019., tijekom provedbe navedenog Sporazuma utvrđeni su problemi u primjeni pravila o podrijetlu odnosno u dokazivanju podrijetla proizvoda što je europskim izvoznicima stvaralo problem prilikom carinjenja. Nakon provedenih tehničkih konzultacija između EU I Japana na web stranicama EK I Japana u prosincu 2019. objavljene su smjernice za ostvarivanje prava na podrijetlo prilikom carinjenja.

U nastavku dostavljamo link objavljen na stranici carine u Japanu: https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_eu_EN.pdf

DG TAXUD je također objavio sljedeću informacije:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/japan_en

Podijeli
li
0