Prva grant shema iz Strukturnih fondova EU

Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.- 2013.

Prva grant shema iz Strukturnih fondova EU
Strukturni fondovi

Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013. usmjeren je ka poboljšanju konkurentnosti u Hrvatskoj, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Državnog proračuna Republike Hrvatske. u sklopu Operativnog programa Prioritetne osi 2 - Mjere 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) za koju je nadležno Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Potpore ovog Javnog poziva pružit će se za dvije vrste projekata koji predstavljaju različite sektore hrvatskog gospodarstva te su podijeljene u dva dijela 1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) i 2. Konkurentnost turizma. 

Dana 16. siječnja 2014.godine objavljene su izmjene Upute za prijavitelje i pojedinih dijelova natječajne dokumentacije objavljenih 23. prosinca 2013.

Više informacija o tome pronađite na web stranici Ministarstva poduzetništva

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=515

Prijavni obrazac A – Opći dio možete preuzeti na sljedećoj poveznici:
Upiti za pojašnjenjima Poziva mogu se poslati najkasnije 21 dan prije isteka roka za podnošenje prijava, uz obvezno navođenje broja Poziva, na slijedeće kontakte:
 
Adresa elektroničke pošte: provedba@minpo.hr

Faks: + 385 1 610 64 98

Odgovori na pitanja bit će redovito objavljivani na poveznici http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/povecanje-gospodarske-aktivnosti-i-konkurentnosti-malih-i-srednjih-poduzeca
Podijeli
li
0