Protokol uz SSP EU - Srbija u primjeni od 1. kolovoza 2014.

Protokol uz SSP EU - Srbija u primjeni od 1. kolovoza 2014.
Protokol iz SSP između EU i Republike Srbije

Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Srbije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji potpisan je 25. lipnja 2014. godine, a privremeno će se primjenjivati od 01.kolovoza 2014.godine.

Predmetni Protokol sadrži prilagodbu teksta SSP-a koja se odnosi na liberalizaciju trgovine za poljoprivredno-prehrambene proizvode, te pravila o podrijetlu robe. Protokol će stupiti na snagu nakon završenih unutarnjih procedura ugovornih stranaka.

U dijelu liberalizacije trgovine poljoprivredno-prehrambenih proizvoda dogovorene su dodatne koncesije kako slijedi:

EU koncesije za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz Republike Srbije:

 1. U Prilogu IV. SSP-a povećava se tarifna kvota za šarane sa 60 na 86 tona uz 0% stopu carine
 2. U Prilogu IV. SSP-a za tarifnu oznaku 1604 –pripremljena i konzervirana riba za količinu od 15 tona propisana je 0% stopa carine, a izvan kvote 70% od MFN.

Koncesije Republike Srbije za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz EU:

Dodaje se novi Prilog IIIe koji obuhvaća poljoprivredne proizvode:

Nulta stopa carine unutar tarifnih kvota propisana je za:

 • žive svinje 01039211 i 01039219/kvota 200 t/;
 • jestivi klaonički proizvodi od svinja 02064100 i 02064900 /kvota 200 t/;
 • sir i skuta 04061020, 04061080, 04063010, 04063031, 04063039, 04063090,  04069013, 04069015, 04069017, 04069018, 04069019, 04069021, 04069023, 04069025, 04069027, 04069029, 04069032, 04069037, 04069039, 04069050, 04069061, 04069063, 04069069, 04069073, 04069075, 04069076, 04069078, 04069079, 04069081, 04069082, 04069084, 04069086, 04069087, 04069088, 04069093, 04069099 /kvota 50 t/;
 • krumpir 07019090 /kvota 165 t/;
 • smrznuti grašak 07102100 /kvota 20t/;
 • pšenica i suražica 10019900 /kvota 300 t/;
 • kukuruz za sjetvu 10051015, 10051018, ex 1005 1018/kvota 270 t/;
 • ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa 16021000, od svinja 160241, 160242, 160249, 160250 /kvota 150 t/;
 • voćni sokovi 20098996 /kvota 20 t/;
 • neprerađeni duhan 24011035, 24011060, 24011085, 24012035, 24012060, 24012085, 24012095, 24013000 /kvota 75 t/.

5% od osnovne stope carine /MFN/ unutar tarifnih kvota propisano je za:

 • mlijeko i vrhnje 04021011, 04021019, 04021099, 04022111, 04022118 /kvota 70 t/;
 • ulje od sjemena suncokreta , šafranike ili pamuka 15121990 /kvota 60 t/;

20% od osnovne stope carine /MFN/ unutar tarifnih kvota propisano je za:

 • šećer od šećerne trske 17011290, 17011490, 17019100, 170199, 17019910, 17019990/kvota 70 t/. 

U prilogu V. SSP-a za proizvode iz tarifne oznake 03019300 - šarani (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)  za tarifnu kvotu od 20 tona propisuje se 10% carinske stope od MFN, a izvan navedene kvote carinska stopa iznosi 60% od MFN.

Protokol 1. o prerađenim poljoprivrednim proizvodima dopunjuje se novim Prilogom IIa.:

Nulta stopa carine unutar tarifne kvote propisana je za: jogurt, ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje 04031011, 04031013, 04039091, 04039093 /kvota 190 t/;

 • nedenaturirani etilni alkohol 22071000 /kvota 1.180 t/

10% od osnovne stope carine /MFN/ unutar tarifne kvote za cigarete 24022090 /kvota 1.600 t/.

Prilog III. zamjenjuje stavak 1. Priloga I. Protokola 2. – Sporazum između EZ i Srbije o recipročnoj preferencijalnoj trgovini za vina na način da izvoz vina iz Republike Srbije u EU iznosi kako slijedi: ex 220410 i ex 220421 u količini od 55.000 hl i ex 220429 u količini od 12.300 hl.

Sukladno članku 11. predmetnog Protokola u prvoj godini primjene Protokola tarifna kvota za 2014.bit će umanjena proporcionalno vremenu privremene primjene Protokola, odnosno od 1. kolovoza 2014.


Više informacija:

 1. CARINSKA TARIFA REPUBLIKE SRBIJE /carinske stope za EU/RH proizvode/ 
  http://www.upravacarina.rs/en/Pages/default.aspx
 2. Tekst Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU i Republike Srbije
  http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/serbia/key_document/saa_en.pdf

Izvor: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Podijeli
li
0