Program Ministarstva turizma „KORAK VIŠE“

Otvoren do 19. srpnja 2013. godine

Program Ministarstva turizma „KORAK VIŠE“
Ministarstvo turizma RH

P R O G R A M unapređenja turističkog sektora u 2013. godini „KORAK VIŠE“

CILJ:
podizanje konkurentnosti ukupnog turističkog sektora kroz:
• manja kapitalna ulaganja u dodatne sadržaje, unapređenje ponude i razvoj posebnih oblika turizma
• subvenciju razlike cijene vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima a opskrbljuju se vodom putem vodonosaca

Program se odnosi isključivo na projekte koji se mogu realizirati u roku najduže 1 godine (od potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) maksimalne vrijednosti 1.000.000,00 kuna. Iznimno se mogu prijaviti projekti veće vrijednosti uz uvjet dokazivanja već osiguranih financijskih sredstava za realizaciju cjelokupnog projekta u roku propisanom Programom.

AKTIVNOSTI:

I. DESTINACIJSKI KORAK VIŠE
Unapređenje ponude turističke destinacije isključivo kroz kapitalna ulaganja

KORISNICI:
1. Turističke zajednice 
2. Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjem (NP i PP)
3. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Maksimalni iznos kojim će Ministarstvo sufinancirati predložene projekte, iznosi do 50% prihvatljivih troškova projektnog prijedloga, a maksimalni iznos koji prijavitelj može tražiti je 300.000,00 kuna

II. PODUZETNIČKI KORAK VIŠE
Izgradnja i unapređenje dodatnih sadržaja ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli i/ili kampovi isključivo kroz kapitalna ulaganja
KORISNICI koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnost i to: 

  1. trgovačka društva
  2. obrti
  3. zadruge

Kapitalna ulaganja u svrhu poticanja izgradnje i unapređenja dodatnih sadržaja (izuzev bazena) s ciljem povećanja konkurentnosti ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli i/ili kampovi te produženja turističke sezone. Maksimalni iznos sufinanciranja projekata iznosi do 50% prihvatljivih troškova projektnog prijedloga,a maksimalni iznos koji prijavitelj može tražiti je 300.000,00 kuna.

III. VODA ZA OTOKE
Subvencija razlike cijene vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima a opskrbljuju se vodom putem vodonosaca
KORISNICI koji se bave pružanjem usluga smještaja u hotelima na otocima a opskrbljuju se vodom putem vodonosaca i to:

  • trgovačka društva
  • obrti
  • zadruge

Maksimalni iznos kojim će Ministarstvo sufinancirati predložene projekte, iznosi do 70% troškova razlike cijene vode. 

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa unapređenja ponude turističkog sektora u 2013. godini - otvoren do 19. srpnja 2013. godine.

Dodatne informacije potražite na wwww.mint.hr ili elektroničkom poštom na inovacije@mint.hr.


DOKUMENTI

Podijeli
li
0