Program „INOVATIVNI TURIZAM“

Otvoren do do 19. srpnja 2013.

Program „INOVATIVNI TURIZAM“
Ministarstvo turizma RH

Ministarstvo turizma objavilo je program poticanja inovacija u turizmu u 2013. godini „INOVATIVNI TURIZAM“

CILJEVI:
• razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda
• obogaćivanje i unapređenje ukupne turističke i ugostiteljske ponude

KORISNICI:
Trgovačka društva, obrti, zadruge, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove (zaštićenih područja, znanstveno-obrazovne, zdravstvene i dr.), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.


IZNOS SREDSTAVA:
Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani troškovi u 2013. godini i to do najviše 50 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik uloži vlastita ili sredstva iz drugih izvora najmanje u iznosu odobrene potpore, što se potvrđuje bankarskim izvodima koji dokazuju izvršena plaćanja dostavljenih računa. Najveći iznos potpore po pojedinom korisniku, odnosno projektu ili programu iznosi do 300.000,00 kuna.

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja inovacija u turizmu - otvoren do 19. srpnja 2013. godine.

Dodatne informacije potražite na wwww.mint.hr ili elektroničkom poštom na inovacije@mint.hr.


DOKUMENTI:

Podijeli
li
0