Primjena SSP-a između EU i Republike Makedonije

Obračun specifičnih carina

Primjena SSP-a između EU i Republike Makedonije
Primjena SSP-a između EU i Republike Makedonije

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH je putem Stalnog predstavništva RH pri EU zatražilo od Europske komisije tumačenje primjene Sporazuma o stablilzaciji i pridruživanju sklopljenog između EU i Republike Makedonije u dijelu koji se odnosi na naplatu specifičnih carina u okviru bescarinskih kvota.

Europska komisija je zatražila pismeno očitovanje makedonske strane vezano uz upit o obračunu specifičnih carina, koje je makedonska strana naplaćivala pri uvozu robe tarifnih oznaka 1601 i 1602 podrijetlom iz EU/RH u Republiku Makedoniju u okviru bescarinske kvote te se o hrvatskom zahtjevu raspravljalo 11.4.2014.g. na sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo EU - R.Makedonije, 20.-21.5.2014.g. na sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze EU - R.Makedonije te 11.6.2014.g. na sastanku Odbora o stabilizaciji i pridruživanju EU i R.Makedonije.

S obzirom da je utvrđeno da je Republika Makedonija primjenjivala naplatu navedenih carina suprotno odredbama Sporazuma, Europska komisija je pozvala makedonsku stranu da što prije uskladi obračun spornih carina s odredbama SSP-a.

Makedonska strana će započeti s primjenom naplate izmijenjenih (usklađenih s SSP-om) carina za tarifne oznake 1601 i 1602 od 10. srpnja 2014.g.

Izvor: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Podijeli
li
0