POZIV - 11. skupština HIZ-a

utorak, 28. veljače 2017.g., sjedište Končar-Elektroindustrije d.d., Fallerovo šetalište 22,XI kat, Zagreb

POZIV - 11. skupština HIZ-a
Hrvatski izvoznici - logo

Na temelju odluke Upravnog odbora HIZ-a, donijete na 9. telefonskoj sjednici Upravnog odbora HIZ-a, održanoj 15. veljače 2017. u Zagrebu, pozivamo Vas na 11. skupštinu Hrvatskih izvoznika koja će se održati u utorak, 28. veljače 2017. godine, s početkom u 14.00 sati, u sjedištu Končar-Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 11.kat, Zagreb.

 

 PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 11. SKUPŠTINE HIZ-a
 

1.       Otvaranje Skupštine

2.       Upoznavanje s Poslovnikom o radu Skupštine HIZ-a

3.       Usvajanje dnevnog reda 11. skupštine HIZ-a:

         1. Izbor članova Radnog predsjedništva

         2. Izbor Verifikacijske komisije

         3. Izvješće Verifikacijske komisije

         4. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

         5. Izvješće Predsjednika o radu Udruge u 2016.g.

         6. Financijsko izvješće udruge Hrvatski izvoznici za 2016.g.

         7. Razno

Svim članovima HIZ-a poslan je poziv poštom na adresu te molimo da prijavu predstavnika koji će sudjelovati na 11. skupštini HIZ-a posredstvom ispunjenog poziva dostave Tajništvu HIZ-a do ponedjeljka, 27. veljače 2017. godine do 16 sati slanjem na broj telefaksa: 01/49 23 797 ili na e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr

Podijeli
li
0