Potpisan Protokol uz SSP između EU i BiH

Potpisan Protokol uz SSP između EU i BiH
SSP.png

Potpisan je Protokol o tehničkim prilagodbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Europske zajednice i njezinih država članica i Bosne i Hercegovine kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Dana 15. prosinca 2016. potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njezinih država članica i Bosne i Hercegovine kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.  

Protokolom su postojeće trgovinske odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je  stupio na snagu 01. lipnja 2015. godine proširene na način da su na liste i u protokole koji se odnose na poljoprivredne i poljoprivredno prehrambene proizvode dodani proizvodi koji su bili zastupljeni u trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine odnosno proizvodi i količine obuhvaćeni njezinom tzv. tradicionalnom trgovinom.

Protokol obuhvaća najznačajnije hrvatske poljoprivredne i poljoprivredno prehrambene izvozne proizvode kojim će se omogućiti daljnja liberalizacija trgovine za europske/hrvatske gospodarstvenike.
 
Protokol sadržava i povećanje tarifnih kvota za izvoz šećera, ribe i vina iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
 
Protokol će se privremeno primjenjivati od 01. veljače 2017. do njegovog stupanja na snagu odnosno nakon završetka ratifikacijskih postupaka u Europskoj uniji i Bosni i Hercegovini.
 
Tekst Protokola je u prilogu
                          

Podijeli
li
0