Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i tarifne suspenzije

Rok za podnošenje zahtjeva: 11. studenoga 2019.g.

Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i tarifne suspenzije
Trgovinska politika

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota,a koje će stupiti na snagu 1. srpnja 2020. godine je ponedjeljak, 11. studeni 2019. godine.

Zahtjev za sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvote podnosi se Europskoj komisiji (EK) putom Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Napominjemo da nepotpune zahtjeve EK ne razmatra.

Postupak za sniženje ili ukidanje carine za uvoz određene sirovine može na razini EU-a pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom da se ista:

  • ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (odobrava se suspenzija) ili nije dostupna u EU  u dovoljnim količinama (otvara se kvota)  te da
  • procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) iznose najmanje 15.000 €. 

 

Tarifne suspenzije/kvote se ne odobravaju za gotove proizvode.

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zahtjev je potrebno dostaviti u elektroničkom obliku (na hrvatskom i na engleskom jeziku) najkasnije do 11. studenoga 2019., kako bi se zahtjevi pregledati, provjerili, po potrebi nadopunili dodatnim informacijama te proslijedili u propisanom roku EK.

Lista nije prevedena na hrvatski jezik s obzirom da je u pitanju radni materijal podložan daljnjim izmjenama sukladno obradi zahtjeva i  raspravama država članica na sastancima koji slijede u okviru nadležnog radnog tijela Komisije.  U listi su navedene tarifne oznake, opis robe, mjera koja se traži - suspenzija (S) - odnosi se na neograničene količine ili kvota (Q) -  količina i razdoblje, radi li se o novom zahtjevu (New) ili izmjeni (Amendment), država članica koja je podnijela zahtjev te država članica koja se tome protivi i javni komentari.

Lista suspenzija i kvota te obrasce za podnošenje zahtjeva na hrvatskom i engleskom jeziku pronađite u nastavku

Podijeli
li
0