Q&A: promjene PDV-a nakon ulaska u EU

Izvor: www.porezna-uprava.hr

Q&A: promjene PDV-a nakon ulaska u EU
Porezna uprava

Porezna uprava na svojoj internetskoj stranici www.porezna-uprava.hr objavljuje pitanja i odgovore vezaoa uz temu izmjene u obračunavanju poreza na dodanu vrijednost nakon pristupanje RH u EU, sukladno novom Zakonu o PDV-u (NN 73/13).

Objavljena pitanja i odgovore na temu izmjena u PDV-u vezanih za pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju potražite ovdje.

Podijeli
li
0