Parafiran Sporazum između EU i Kazahstana

Parafiran Sporazum između EU i Kazahstana
EU - Kazakstan

Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU i Kazahstana parafiran je 20. siječnja 2015. godine u Bruxellesu. Ovaj Sporazum predstavlja okvir za jačanje političkih i gospodarskih odnosa između Kazahstana i EU, povećanje trgovine robama i uslugama, kao i za veća ulaganja između stranaka. Predviđena je privremena primjena tako da se pozitivni učinci od primjene mogu očekivati i prije same ratifikacije.

Sporazum o partnerstvu i suradnji zamijeniti će Ugovor koji je na snazi još od 1999. godine. Sporazum stavlja snažan naglasak na demokraciju i vladavinu prava, ljudskih prava i temeljnih sloboda i održivog razvoja te poboljšanu suradnju u vanjskoj i sigurnosnoj politici, s naglaskom na regionalnu stabilnost, međunarodne suradnju u borbi protiv terorizma, kao i sprječavanje sukoba i upravljanje krizama.

U trgovinskom dijelu, Sporazumom se jamči bolja pravna regulativa za gospodarske subjekte u područjima kao što su trgovina robama i uslugama, osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, kretanje kapitala, sirovine i energije, javne nabave te zaštita intelektualnog vlasništva. Primjenom Sporazuma očekuje se bolja zaštita potrošača, uključujući niže cijene i bolje kvalitete proizvoda, veće poslovne mogućnosti za mala i srednja poduzeća, a kao rezultat toga, više radnih mjesta, učinkovitije korištenje energije i razvoj obnovljivih izvora energije.

Podijeli
li
0