Oznaka "C" nevažeća nakon 1.7.2015.

Oznaka "C" nevažeća nakon 1.7.2015.
Oznaka "CE" i "C"

Oznaka »CE«

Od datuma pristupanja Hrvatske EU-u, 1. srpnja 2013. godine, u Hrvatskoj se direktno primjenjujeUredba br. 765/2008 o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe br. 339/93. Prema spomenutoj Uredbi, oznaka »CE« je oznaka sukladnosti i jedina koja potvrđuje sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima odgovarajućega usklađenog zakonodavstva Zajednice koje predviđa njezino stavljanje.

Oznaka »C«

U skladu s člankom 24. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine broj 83/13 i 14/14) dokumenti o sukladnosti i oznaka »C« za proizvode koji su stavljeni na tržište do dana pristupanja Hrvatske EU-u vrijedili su do isteka zaliha tih proizvoda te najdulje dvije godine od dana stavljanja na tržište. Od 1. srpnja 2015. oznaka »C« je nevažeća.

Podijeli
li
0