Otvorene prijave za Program provjere inovativnog koncepta (PoC)

više na www.bicro.hr

Poslovno-inovacijska agencija Hrvatske raspisala je 13. lipnja 2013. poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-istraživačkih projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta (PoC). Novost u ovom krugu natječaja je sustav online prijava koji znatno olakšava proces Pretprijave.

Prezentacija programa održati će se u sjevernoj zgradi Sveučilišne knjižnice (Zagreb, R. Boškovića 31) u ponedjeljak, 17. lipnja 2013., u 14.00 sati.

Davatelj potpore je BICRO. Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000 kuna raspoloživa za odobrene projekte temeljem ovog Javnog poziva osigurana su iz zajma Svjetske banke za Drugi Projekt tehnologijskog razvoja (STP II).

Rokovi za prijavu projekata u Program provjere inovativnog koncepta:

  • rok za predaju pretprijava je 30. lipnja 2013. godine
  • natjecatelji čije su pretprijave pozitivno ocijenjene od strane Prepoznatog centra imaju rok za izradu i predaju potpunih prijava do 21. srpnja 2013. godine

Pretprijave se podnose na onlineprijave.bicro.hr gdje se nalaze i detaljne upute za rad u online sustavu za prijavu projekata.

Detaljne informacije o Programu PoC i uvjetima sufinanciranja možete pronaći na stranicama Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu koje je jedan od prepoznatih centara u provedbi Programa provjere inovativnog koncepta:

Detaljne informacije o Programu PoC i uvjetima sufinanciranja nalaze se u 'Priručniku za operativne postupke programa provjere inovativnog koncepta za poduzetnike' i 'Priručniku za operativne postupke programa provjere inovativnog koncepta za znanstvenike i istraživače'. Priručnici i ostala dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske BICRO www.bicro.hr

Podijeli
li
0