Obavijest o novom Zakonu o minimalnoj plaći u SR Njemačkoj od 1.siječnja 2015.

Obveza je stranih prijevoznika da obavijeste njemačku Carinsku upravu o isplaćivanju minimalne satnice djelatnicima-vozačima prilikom obavljanja prijevozničkih djelatnosti na teritoriju SR Njemačke i prilikom provoza kroz teritorij SR Njemačke.

Od 1. siječnja 2015. stupio je na snagu novi Zakon o minimalnoj plaći u SR Njemačkoj sukladno kojem je potrebno obavijestiti Saveznu carinsku upravu Zapad u Kölnu o isplaćivanju minimalne satnice djelatnicima-vozačima pri obavljanju prijevozničkih djelatnosti na teritoriju i preko teritorija SR Njemačke prije dolaska u Njemačku. Novi propisi o minimalnoj plaći vrijede samo za zaposlenike prijevozničkih tvrtki (vozače), a ne za vlasnike, direktore i/ili ostale djelatnike tvrtki. U slučaju samozaposlene osobe - vlasnika/direktora tvrtke koji je ujedno i vozač prijava je također obvezna.

Novi Zakon o minimalnoj plaći/obavijest o obavljanju usluga prijevoza i logistike vrijedi za poslodavce s poslovnim nastanom u inozemstvu (izvan teritorija SR Njemačke) čiji zaposlenici  obavljaju usluge prijevoza na teritoriju i preko teritorija SR Njemačke. (To se ne odnosi na kategoriju koja se službeno naziva „izaslani radnici“, eng. „posted worker“, njem. „Entsendung von Mitarbeiter“).

Ovu obvezu imaju  sve tvrtke koje nisu registrirane u Njemačkoj, dakle tvrtke iz ostalih država članica EU-a kao i svih ostalih država, čiji djelatnici obavljaju prijevozničku djelatnost u Njemačkoj ili, što je često slučaj u ovoj djelatnosti, obavljaju samo provoz kroz Njemačku.

Strani prijevoznici trebaju dostaviti sljedeće informacije Saveznoj financijskoj upravi Zapad u Kölnu prije početka obavljanja prijevoza na teritoriju SR Njemačke, koristeći obrazac 033037 (mobil)

  • prezime, ime i datum rođenja djelatnika,
  • početak i procjenu trajanja obavljanja prijevoza na teritoriju SR Njemačke (vrijedi do šest mjeseci),
  • adresa gdje su pohranjeni dokumenti (može i adresa tvrtke),
  • potvrda kojom se potvrđuje da poslodavac djelatniku plaća minimalnu satnicu koja vrijedi u SR Njemačkoj (8,5 EUR bruto po satu) dok se nalazi na teritoriju SR Njemačke i da će, ukoliko to bude zatraženo, poslodavac dati dokaz da je ista isplaćena vozaču.

(Neovisno o tome što se u navedenom obrascu poziva na obveze koje proizlaze iz Zakona o izaslanim radnicima, u ovom konkretnom slučaju ne radi se o kategoriji izaslanih radnika već o stalnim zaposlenicima strane tvrtke, a mjerodavno je pozivanje na dio obveza koje proizlaze iz Zakona o minimalnoj plaći).

Ovu potvrdu poslodavac treba poslati u pisanom obliku ispunjenu na njemačkom jeziku. Obrazac se može poslati jedino faksom ili poštom. Kontakti se nalaze na samom obrascu 033037. Dostava elektroničkom poštom nije dovoljna.
Dovoljno je potvrdu/obavijest poslati faksom. Potrebno je čuvati potvrdu o poslanoj faks poruci u arhivi. Povratno se ne dobiva obavijest/potvrda o zaprimljenom faksu ili poštom dospjeloj obavijesti od njemačke carine.

Potvrda/obavijest može sadržavati informacije o svim prijevozničkim aktivnostima na teritoriju i preko teritorija SR Njemačke u trajanju do šest mjeseci, bez obzira obavlja li se prijevoz cijelo vrijeme ili samo povremeno unutar razdoblja od šest mjeseci. Dakle, moguće je navesti imena svih vozača u razdoblju između npr. 1. siječnja 2015. i 30. lipnja 2015. te će time biti pokriveni svi prijevozi u tom razdoblju. Važno je potvrdu/obavijest poslati prije nego vozač s vozilom stigne do teritorija SR Njemačke. Dakle, ukoliko prvi prijevoz stiže 2. siječnja obavijest se može poslati dan ranije ili čak istog dana, ali prije dolaska na teritorij SR Njemačke. Obavijest se mora poslati, ali se ne dobiva povratno potvrda/obavijest o njezinom primitku. O promjenama u planiranim prijevozničkim aktivnostima ne treba obavještavati njemačku carinu nakon što je prva obavijest poslana, ali nove do tada neregistrirane vozače treba dodatno registrirati. Za sada njemačke vlasti objavljuju obrazac samo na njemačkom jeziku.

Kada vozač iz inozemstva ulazi u Njemačku, ima pravo na minimalnu satnicu prema njemačkom zakonu tijekom obavljanja prijevoza na teritoriju SR Njemačke (sada je to 8,5 € bruto po satu). Poslodavac je dužan zabilježiti početak, kraj i trajanje radnih sati na njemačkom teritoriju najmanje sedam dana nakon što je prijevoz obavljen. U prijevoznom sektoru (samo mobilne aktivnosti) dovoljno je bilježenje samo ukupnog broja sati kada je obavljen prijevoz (bez točnog početka i završetka). Nema pravila kako bilježiti i spremati ove podatke. Potrebno je u roku od sedam dana nakon završetka prijevoza u Njemačkoj (npr. za prijevoz obavljen 2. siječnja potrebno je zabilježiti podatke do 9. siječnja) zabilježiti ukupan broj odrađenih sati toga dana za svakog vozača. Prijedlog je da se podaci bilježe na list papira za svakog vozača i za svako vozilo (vozači to mogu sami ispunjavati svakog dana tijekom rada) ili popisati u računalu s ukupnim brojem sati za svakog vozača. Podatke treba čuvati dvije godine. Nije potrebno slati podatke u Köln, osim ako se to izričito traži (npr. ukoliko dođe do carinske provjere i potrebne su dodatne informacije). Informacije o odrađenim satima, plaćenim naknadama i ostalom mogu se čuvati u tvrtki. U tom slučaju potrebno je dodatno potpisati obrazac 033037 (mobil) za drugo osiguranje (Versicherung). Tim potpisom potvrđuje se da će se, ukoliko to zatraže njemačke carinske vlasti, dokumente dostaviti na njemačkom jeziku.

Vozači ne trebaju nositi nikakve dokaze/dokumente o ovoj potvrdi ili o minimalnoj naknadi (platni listić), ali moraju nositi identifikacijski dokument (osobna iskaznica/putovnica), kao i do sada.

Više informacija o minimalnoj plaći/obavijest i obrazac 033037 (mobil) nalazi se samo na njemačkom jeziku na sljedećoj web stranici:

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html#doc99746bodyText5.
(neslužbeni prijevod obrasca na hrvatski jezik priložen je za informaciju, kao pomoć kod ispunjavanja službenog obrasca na njemačkom jeziku za slanje njemačkoj Carinskoj upravi)

Pitanja vezana za minimalnu plaću u nadležnosti su Saveznog ministarstva rada i socijalne skrbi koje može dati odgovor o izračunu radnih sati na helpline samo na njemačkom jeziku:  
http://www.der-mindestlohn-kommt.de/ml/DE/Ihre-Fragen/Mindestlohn-Hotline/mindestlohn-hotline.html

Informacije njemačke Carinske uprave na engleskom:
Information and Knowledge Management section of the German customs administration
Central information unit
Carusufer 3-5
01099 Dresden

Enquiries in English:
Tel.: 0351/44834-530
Fax: 0351/44834-590
E-Mail: enquiries.english@zoll.de
Internet: www.zoll.de

By telephone you may contact IWM Zoll

Monday-Friday 08:00-17:00 h


Neslužbeni prijevod obrasca 033037 (mobil) na hrvatski jezik

Podijeli
li
0