Obavijest o izmjeni Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentna oznaka KK.03.2.1.08.

Na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta obvaljena je obavijest potencijalnim prijaviteljeljima da je na poveznici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406 objavljena izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentna oznaka KK.03.2.1.08.

Najvažnije izmjene odnose se na usklađivanje natječajne dokumentacije sa Zajedničkim nacionalnim pravilima ver 3, odnosno izmjenu Priloga 4. POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI te uvođenje novog Priloga 12_Pravila o financijskim korekcijama.

Popis izmjena dostupan je u posebnom dokumentu u kojem su žutom bojom označene sve izmjene. Izmjene su žutom bojom označene i u samoj dokumentaciji.

Izvor: www.mingo.hr

Podijeli
0