Nove mjere nadzora uvoza proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja

Nove mjere nadzora uvoza proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja
Trgovinska politika

Radi teškog stanja u europskoj industriji čelika i prekomjernog uvoza iz trećih zemalja Europska komisija donijela je Provedbenu uredbu (EU) broj 2016/670 o uvođenju prethodnog nadzora uvoza u Europsku uniju određenih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja, osim iz Lihtenštajna, Norveške i  Islanda. Link: Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/670

Proizvodi od željeza ili čelika obuhvaćeni mjerama nadzora (popis tarifnih oznaka nalazi se u tekstu Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/670) moći će se pustiti u slobodni promet u Europskoj uniji samo uz predočenje isprave o nadzoru koja će biti valjana na cijelom području Europske unije. Navedenim mjerama nadzora podliježe uvoz neto mase veće od 2.500 kg.

Sukladno odredbi članka 2.(2) izdavanje Isprava o nadzoru započet će 30. svibnja 2016. godine.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Odjelu za dozvole na e-mail adresu: uvozne.dozvole@mvep.hr . Sve informacije vezano za podnošenje zahtjeva i obrazac zahtjeva možete naći na internetskim stranicama http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/uvozne-dozvole/.

Provedbena uredba Komisije (EU) broj 2016/670 stupila je na snagu 30. travnja 2016. godine, a primjenjuje se do 15. svibnja 2020. godine.

Podijeli
li
0